Turun kulttuurilautakunta valitsi 18.2. Turun uudeksi museo­pal­ve­lu­joh­ta­jak­si filosofian lisensiaatti Olli Immosen. Immonen on hoitanut virkaa vuodesta 2010 lähtien.

Museopalvelujohtajan viran kelpoisuusvaatimuksina ovat ylemmän korkeakoulututkinnon ja johtamiskokemuksen lisäksi museolain ja -asetuksen erikseen mainitsemat vaatimukset.

Turun museo­pal­ve­lu­joh­ta­jan alaisiin museoi­hin kuuluvat Ap­teek­ki­museo ja Qwen­se­lin talo, Bio­lo­gi­nen museo, Kuralan kylämäki, Luos­ta­rin­mäen kä­si­työ­läis­museo, Turun linna, Wäinö Aaltosen museo ja Vanhan Suur­to­rin gal­le­riat. Turun kaupungin museoiden vuotuinen kävijämäärä on noin 260 000.

Turun museo­pal­ve­lu­joh­ta­jan toimi avautui, kun teh­tä­väs­tä pitkään vir­ka­va­paal­la ollut fi­lo­so­fian tohtori Juhani Kostet erosi virasta vuoden alusta.

Olli Immonen (s. 1959) on työskennellyt Turun vs. museopalvelujohtajana vuodesta 2010. Tätä ennen hän on työskennellyt Lappeenrannan museotoimenjohtajana, vapaana toimittajana ja tietokirjailijana. Immonen on valmistunut filosofian lisensiaatiksi Helsingin yliopistosta.

Hän on työskennellyt aiemmin Lappeenrannan ohella Museovirastossa kulttuuriympäristöasioiden parissa, Vantaan kaupunginmuseossa, työväenmuseo Werstaalla Tampereella ja vuosina 1993–1999 Ympäristötaiteen säätiön asiamiehenä

Turussa on Immosen kaudella mm. uusittu Turun linnan uusi pysyvä näyttely. Kansainvälisessä yhteistyössä painopisteenä on ollut erityisesti yhteistyö Pietarin museoiden kanssa.

Olli Immonen on jäsenenä useissa museo- ja kulttuurialan valtakunnallisissa työryhmissä, mm. Suomen museoliiton ja Hotelli- ja ravintolamuseon hallituksissa.