Tulkki kuuntelee, tulkkaa ja välittää viestit mahdollisimman tarkasti, mutta ei päätä asioista eikä puutu niihin. Joskus tulkkaustilanteita helpottaisi, jos osapuolet – asiakas ja viranomainen – tietäisivät tarkasti tulkin tehtävät ja roolin tulkkaustilanteessa.

Jaffar Mostafa Soltani tulkkaa Varissuon hammashoitolan asiakaskäynnillä

Jaffar Mostafa Soltani kiirehtii Varissuon hammashoitolaan. Hänet on tilattu tulkkaamaan kurdia puhuvalle asiakkaalle. Vuonna 1997 Suomeen tullut Mostafa on toiminut tulkkina vuodesta 2005.

Varissuo on monikulttuurinen lähiö ja on myös tuttua aluetta tulkeille.

– Tänne tulee melkein päivittäin tulkkauspyyntöjä.

Hän työskentelee Turun seudun tulkkikeskuksessa, joka tarjoaa tulkkaus- ja käännöspalveluja esimerkiksi pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden parissa työskenteleville sosiaali- ja terveysalan viranomaisille. Muita asiakkaita ovat esimerkiksi koulut, päiväkodit ja maahanmuuttovirasto.

Tulkkaus hammashoitolassa on usein yksinkertaisempaa kuin vaikka sosiaalitoimistossa, jossa joskus monimutkaisetkin tilanteet ovat työläitä tulkata.

– Täällä hoito etenee hoitohenkilökunnan johdolla ja potilaalle tulkataan hoidon etenemisestä ja milloin on seuraava aika jne. Asiakkaalla on aina oikeus tietää ja ymmärtää esimerkiksi hoitoon liittyvä suunnitelma eli mitä tehdään seuraavaksi, kuvaa Jaffar Mostafa Soltani.

Tulkki on puolueeton

Tulkkien tulee tietää muuttuneista käytännöistä tai lainsäädännön tuomista muutoksista nopeasti. Työ on vaihtelevaa ja joka päivä oppii uutta ja saa myös tietoa uusista käytännöistä. Esimerkiksi uusia termejä tulee päivittäin ja lainsäädäntö muuttuu.

– Vaikka työ on välillä vaikeaakin, pidän ammatistani erittäin paljon.

Turvapaikanhakijoita on saapunut Suomeen ja Turkuun viime aikoina paljon – samalla myös tulkkien kiireet ovat lisääntyneet.

Toiveena onkin, että niin asiakkaat kuin viranomaiset ymmärtäisivät tulkin työnkuvan vieläkin paremmin. Väärinymmärryksiä tulee välillä.

– Tulkilla ei ole valtaa puuttua asioihin, koska viranomaisella on vastuu esimerkiksi hoidosta. Eikä tulkki myöskään ole asiakkaan avustaja.

– Lisäksi on tärkeää, että tulkkaustilanne on rauhallinen ja tulkki voi keskittyä tulkkaamiseen, Jaffar Mostafa Soltani päättää.

Turun seudun tulkkikeskus: Tulkkaus- ja käännöspalvelut on tarkoitettu ensisijaisesti pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kanssa työskenteleville sosiaali-, terveys- ja kotouttamisviranomaisille. Myös yksityishenkilöt voivat tilata käännöksiä.

Lisätiedot:

Asiasanat: