Vuoden alussa kierrätyspisteiden määrä väheni, kun pakkausten jäte siirtyi lain mukaan kunnilta tuottajan vastuulle. Jatkossa pakkausjätteen kerääminen on Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n vastuulla.

Lounais-Suomen jätehuolto ylläpitää lakisääteistä laajempaa verkostoa Rinki keräyspisteiden verkostoa täydentämällä. Aiemmin Lounais-Suomessa oli yhteensä 524 keräyspistettä. Uudistuksen jälkeen Rinki-ekopisteitä on 162, jota täydennetään Lounais-Suomen jätehuollon 107 pisteellä. Asukkaiden käytössä on yhteensä 269 keräyspistettä.

Kaikki jätehuoltopisteet löydät kätevästi yhdestä osoitteesta www.kierratys.info

Rinki ylläpitää Rinki-ekopisteitä, joissa kerätään kotitalouksien lasi- ja kartonkipakkauksia, metallia sekä 52 pisteessä myös muovipakkauksia.

Ringin asiakaspalvelu:

Lajitteluohjeet osoitteessa www.rinkiin.fi/lajitteluohjeet

Lounais-Suomen jätehuolto Oy:n ylläpitämissä kierrätyspisteissä kerätään lasipakkauksia, metallia sekä keräyspaperia Paperinkeräys Oy:n kanssa tehdyn sopimuksen nojalla.

LSJH:n asiakaspalvelu:

Rinki-ekopisteiden ylläpito rahoitetaan tuottajavastuuperiaatteen mukaisesti. Käytännössä kuluttajat maksavat pakkausjätteiden kierrätyksestä aiheutuvat kustannukset uusien tuotteiden hinnoissa. LSJH:n ylläpitämän kierrätyspisteverkoston keräyksen ja kuljetuksen kustannukset katetaan Salossa, Paimiossa, Kemiönsaaressa ja Sauvossa jätehuollon perusmaksulla ja muissa kunnissa polttokelpoisen jätteen käsittelymaksulla.  Tuottajayhteisöt vastaavat kaikkien kerättyjen jätejakeiden käsittelykustannuksista. Kerätyistä materiaaleista ei makseta korvauksia.