Aamuset uutisoi 17.5. Näkövammaisten liiton Annanpura Oy:n esteettömyystestauksen tuloksista. Testissä oli mukana 14 suomalaisen kunnan verkkosivustot. Uutisen mukaan Turku jäi testin viimeiseksi. Parannusta tilanteeseen on kuitenkin jo luvassa.

Mikä esteettömyys?

  • Esteettömyydellä tarkoitetaan kaikkien kansalaisten sujuvaa osallistumista työntekoon, harrastuksiin, kulttuuriin ja opiskeluun. Esteettömyys liittyy palveluihin, välineisiin, tiedon ymmärrettävyyteen ja mahdollisuuteen osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon. Esteettömyys liittyy näkemiseen, kuulemiseen, liikkumiseen ja ymmärtämiseen.
  • Turussa työskentelee Turun seudun esteettömyysasiamies, jonka tehtävänä on kouluttaa, neuvoa ja opastaa kaikissa esteettömyyteen liittyvissä asioissa.
  • Turun kaupungin esteettömyysohjelma on valmistelussa.

Heikko arvosana johtuu testauksen mukaan esimerkiksi ongelmista päävalikossa, jota testaajat eivät pystyneet käyttämään näppäimistöllä. Lisäksi ongelmia tuottavat sivuston kuvakaruselli ja liian vähäiset kontrastit.

Turun kaupunki julkaisi uuden verkkosivuston viime heinäkuussa ja sivustolle teetettiin esteettömyystestaus marraskuussa 2015. Esteettömyyteen liittyvät ongelmat ovat siis olleet tiedossa ja tekninen korjauspaketti on tulossa.

– Jo ennen sivuston julkaisua kävimme Kynnys ry:n kanssa läpi esteettömyysasioita ja tällöin muun muassa selvisi, että sivustolla käyttämämme kontrastit eivät ole riittäviä. Lisäksi tiedossa on ollut, että ajankohtaisvirran eri osioiden linkkien merkitys ei ole selkeä ruudunlukuohjelman käyttäjälle samalla tavoin kuin sivua visuaalisesti tarkastelevalle, erityisasiantuntija Sanna Moisala kertoo.

Testissä myös sivuston suuret kuvat ja yläosan kuvakaruselli ovat osoittautuneet haastaviksi ruudunlukuohjelmien käyttäjille.

Kaikilla kunnilla on runsaasti kehitettävää

Kuntien verkkosivujen esteettömyyttä ja helppokäyttöisyyttä arvioitiin 25 keskeisen saavutettavuuteen vaikuttavan tekijän avulla. Tutkimuksen kriteerit perustuvat kansainväliseen WCAG 2.0 -esteettömyysstandardiin sekä vammaisjärjestöjen laatimiin ohjeistuksiin verkkosivustojen saavutettavuudesta.

– Tässä tutkimuksessa painotettiin hieman enemmän helppokäyttöisyyttä kuin laajemmassa testauspaketissamme, joka Turulle tehtiin marraskuussa 2015. Lisäksi tässä 14 kaupungin vertailussa yleisarviot ovat myös suhteessa toisiinsa, jolloin ne eivät välttämättä täysin vastaa yksittäisen tutkimuksen arviota. Kokonaisarvion  tarkoituksena on luonnehtia tutkitun sivuston esteettömyyden yleistä tasoa eikä niinkään toimia absoluuttisena arvosanana, esteettömyysasiantuntija Kimmo Sääskilahti Annanpura Oy:stä kertoo.

Pian voimaan astuva EU:n julkisen sektorin verkkopalvelujen saavutettavuusdirektiivi koskee esimerkiksi kuntien verkkosivustoja.

Lisää aiheesta:

Asiasanat: