Hollantilaiset Dutch Cycling Embassyn pyöräilyasiantuntijat Rico Andriesse, Herbert Tiemens ja Lennart Nout tutustuivat Turun pyöräilyolosuhteisiin kolmen päivän ajan huhtikuun lopulla.

Kuva: Päättäjät mukana ThinkBike -työskentelyssä

Dutch Cycling Embassyn asiantuntijat keskustelivat turkulaisten pyöräilijöiden kanssa ja työskentelivät työpajoissa paikallisten liikennesuunnittelijoiden, asiantuntijoiden ja päättäjien kanssa.

Hollantilaisten asiantuntijoiden mukaan pyöräilyn kehittämisen perusvaatimukset ovat:

 1. Johdonmukaisuus
  • esim. yhtenäinen verkko, väylän tunnistettavuus ja johdonmukaisuus, esim. risteystilanteissa ja viitoitus
 2. Suoruus
  • ei pitkä kiertoja reitissä verrattuna siihen mihin on menossa sekä odotusten minimointi esim. risteyksissä tai liikennevaloissa
 3. Miellyttävyys
  • kaunis ja miellyttävä reitti sekä turvallisuudentunne reitillä esim. valaistus tai muut käyttäjät, jotka tuovat turvallisuuden tunnetta
 4. Turvallisuus
  • kaikkien kadulla liikkujien turvallisin vaihtoehto, esim. alhaisissa nopeuksissa ja pienillä liikennemäärillä pyöräily ajoradalla, toisaalta taas korkeammilla nopeuksilla ja suuremmilla liikennemäärillä ajoneuvoliikenne ja pyöräily on syytä erottaa
  • näkemät kadulla siten, että kadulla liikkujat voivat havainnoida toistensa tekemisiä
 5. Vaivattomuus
  • tehdään pyöräily helpoksi ja mukavaksi ja pyritään siihen, että mahdollisimman vähällä vaivalla pääsee paikasta toiseen

Tutustu vierailun työpaja-, luento- ja esitysmateriaaleihin:

Asiantuntijavierailu järjestettiin Turun kaupungin ja Hollannin suurlähetystön yhteistyönä.