Yli 15 metristen ajoneuvojen ajo keskustassa on kielletty. Rekkojen ajo keskustassa on jatkossa mahdollista vain erityisluvalla. Erityisluvan perusteina ovat ajon alkaminen tai päättyminen kieltoalueella tai liikenteen turvallisuuteen liittyvät syyt.

Turun kaupunki on kieltänyt raskaan liikenteen (yli 15 metriset ajoneuvot) ajon keskustan alueella. Rajoitusalue kattaa Turun läntisen keskustan. Rajoituksella parannetaan liikenteen turvallisuutta ja keskustan viihtyisyyttä vähentämällä liikenteen aiheuttamaa melu- ja tärinähaittaa.

Ajo keskustan alueella edellyttää jatkossa erityislupaa, jonka myöntää Turun kaupunki. Hakemus tulee jättää kaksi arkipäivää ennen aiottua kuljetusta. Luvasta ei peritä maksua. Erityislupa pitää olla ajoneuvossa mukana kieltoalueella liikuttaessa.

Keskustan raskaan liikenteen rajoitusalue kartalla

Lisätietoa ja erityisluvan hakuohjeet:  www.turku.fi/rekkalupa.

Kaupunginosa/Alue: