Vuoden 2016 loppuun saakka voit hoitaa kaikki toimeentulotukeen liittyvät asiat Turun kaupungin verkkopalvelussa tai sosiaalitoimistoissa.

Voit hakea toimeentulotukea verkossa: Toimeentulotuen hakeminen sähköisesti tai toimittaa hakemuksen sosiaalitoimistoon: Toimeentulotuen hakeminen paperihakemuksella

1.1.2017 alkaen perustoimeentulotuki siirtyy Kelan hoidettavaksi

Kela palvelee sinua verkossa, puhelimessa ja kaikissa palvelupisteissään.

  • Jos saat vuoden 2016 lopulla kunnasta toimeentulotukipäätöksen, joka ulottuu vuoden 2017 puolelle, saat tukea päätöksen mukaisesti sen voimassaoloajan. Sinun ei tarvitse hakea tämän tilalle Kelan päätöstä vuoden alussa.
  • Säilytä viimeisin kunnasta saamasi päätös. Tarvitset sitä, kun haet Kelasta perustoimeentulotukea ensimmäisen kerran vuonna 2017.
  • Kunta voi myöntää edelleen täydentävää toimeentulotukea sellaisiin erityisiin menoihin, joita perustoimeentulotuki ei kata.

Saat loppuvuodesta 2016 lisätietoa Kelasta ja kotikunnastasi

  • Kelan puhelinpalveluun avataan perustoimeentulotuen palvelunumero loppuvuodesta 2016.
  • Perustoimeentulotuen kela.fi-sivut ja Kysy Kelasta -palsta avataan myös loppuvuodesta 2016.
  • Vuoden 2017 alusta voit hakea tukea verkossa www.kela.fi/asiointi. Verkkopalvelussa voit toimittaa myös hakemukseen tarvittavat liitteet. Tukea voi hakea myös paperilomakkeella.
  • Voit seurata uudistuksen valmistelua toimeentulotuen uutiskirjeestä www.kela.fi/uutiskirjeet.

 

Lisätiedot: