Numeromme on 02 262 5609

Puhelinnumero on 02 262 5609
Numerossa vastataan asiakasmaksuihin ja tuloselvityksiin sekä palvelusetelin arvoon liittyviin kysymyksiin.
Varhaiskasvatuksen palveluohjauksen puhelinnumero 2625610, säilyy ennallaan.