Syvälahden monitoimitalon rakentaminen on hyvässä vauhdissa Turun Hirvensalossa. Moikoisten esiopetusyksikön esikoululaiset saivat kunnian muurata peruskiven keskiviikkona 24.8.2016.

Mittava hanke aloitettiin Vanhan Kakskerrantien saneeraus- ja rakennustöillä. Honkaistenrannantien risteykseen rakennetaan kiertoliittymä, joka mahdollistaa muun muassa saattoliikenteen tulevalle koululle. Lisäksi koulua varten rakennetaan infraa, kuten vesihuoltoa. Infraurakan on tarkoitus valmistua lokakuussa. Varsinaiset tontin perustus- ja pohjatyöt alkoivat viime keväänä. Monitoimitalo otetaan käyttöön syksyllä 2018 koulujen alkaessa.

Talo sisältää tilat noin 800 peruskouluikäiselle koululaiselle, 140 päiväkotilapselle, kirjastolle, nuorisolle, kouluterveydenhoidolle ja neuvolatoiminnalle.

Perinteisestä luokkatilasta tuleekin moderni ja muunneltava

Turvallisuus ja terveellisyys, yhdessä ja erikseen, ovat Syvälahden monitoimitalon suunnittelun lähtökohta. Monitoimitalosta rakennetaan kaikenikäisten tulevaisuuden oppimis- ja kasvatusympäristö, jonka sisätilat ovat monikäyttöiset, muunneltavat ja yhteiskäyttöön soveltuvat. Pihasta suunnitellaan paikkaa, jossa viihdytään myös työpäivien ulkopuolella.

Uudet oppimisen tilat ovat avoimia ja muuntuvat erilaisiin tarpeisiin. Perinteisestä käytävä-luokka-jaottelusta siirrytään kohti mallia, jossa kaikki koulun tilat ovat tehokkaassa oppimiskäytössä.

– Pienten koululaisten tilat koostuvat kotikortteleista, joissa on erikokoisia tiloja ryhmissä työskentelyyn ja opiskeluun. Isompien koululaisten tilat on jaoteltu aineryhmittäin kokonaisuuksiin, joita ovat esimerkiksi kädentaidot, kielet ja kommunikaatio sekä reaaliaineet, kuvailee monitoimitaloa arkkitehti Riina Palva Verstas Arkkitehdit Oy:stä.

Syvälahden monitoimitalolle asetetut tavoitteet ovat seuraavat:

 • kaikki tilat ovat kaikkien käytettävissä
 • tilat suuntaavat käyttäjiään kohti toisenlaista tapaa toimia, josta osaltaan syntyy yhdessä tekemisen kulttuuri
 • silmälle avoin ympäristö, johon päästään mm. ikkuna- ja lasiseinäratkaisuilla
 • tilojen muunneltavuus erilaisiin käyttötarkoituksiin – seikka, jota edesauttavat mm. työergonomiaa korostavat kalusteratkaisut
 • aulat ja liikennetilat hyödynnetään tehokkaasti totuttua tapaa laajemmin
 • käyttäjilleen helppo- ja varmatoimiset tieto- ja viestintätekniset ratkaisut
 • piha-alue ympäristöineen rohkaisee aktiiviseen yhdessä tekemiseen

Uusinta tekniikka ja tulevan ennakointia

Monitoimitaloon on valittu energiatehokkaita järjestelmiä ja laitteita ja myös ennakoitu tulevia vaatimuksia. Muun muassa IV-laitteet täyttävät vuonna 2018 voimaan tulevat EU:n ekosuunnittelu-direktiivin määräykset.

– Monitoimitalon teknisillä ratkaisuilla olemme halunneet varmistaa hyvän sisäilman sekä miellyttävät ja turvalliset olosuhteet, jotka ovat talon kaikenikäisten käyttäjien kannalta erityisen tärkeitä asioita. Syvälahden monitoimitalo tullaan liittämään Caverionin etävalvontaan ja -hallintaan, jolloin olosuhteet ja energiatehokkuus ovat jatkuvasti ammattilaisten seurannassa, kertoo Caverionin Suomen divisioonajohtaja Jarno Hacklin.

Tavoitteena yhdessä tekeminen

Uudenlaiset tilat ohjaavat yhteisölliseen tapaan toimia. Monitoimitalossa toimiminen edellyttää kaikilta sen käyttäjiltä erilaista lähestymistapaa työntekoon.

– Toimintakulttuurin luominen ei tapahdu hetkessä. Siksi olisikin tärkeää, että myös rekrytointiin päästään käsiksi mahdollisimman varhain, toteaa tulevan koulun rehtori Jarmo Salo.

– Totutusta poikkeava, toisenlainen tapa toimia edellyttää henkilöstöltä uudenlaista kulmaa tekemiseen.  Maalina on vahva yhdessä tekemisen kulttuuri, mikä tuo parhaat piirteet yhteiseen pöytään kaikkien käyttöön. Talossa työtään tekevät haluavat puhaltaa jatkuvaa eloa kipinään, jonka avulla varsinaiset asiakkaat saavat sen, mitä heidän pitääkin saada: mahdollisuuksia, Jarmo Salo visioi.

Tulevat käyttäjät mukana suunnittelussa

Suunnittelusta ja rakentamisesta on avattu blogi, jossa kerrotaan hankkeen sisällöstä ja rakennustöiden etenemisestä. Saarten lapset, nuoret ja aikuiset sekä muut talon tulevat käyttäjät voivat kommentoida blogissa ja tuoda esiin omat näkemyksensä siitä millainen rakennuksesta ympäristöineen voisi tulla. Blogista löytyvät myös NCC:n viikkotiedotteet.

Urakkainfoa:​

Monitoimitalon urakka toteutetaan allianssimallilla, jonka päätoteuttaja on NCC Rakennus Oy:n ja Caverion Suomi Oy:n hanketta varten perustama ryhmittymä Visible. Monitoimitalon on suunnitellut Verstas Arkkitehdit Oy.

Rakentamisaikataulu

Syvälahden monitoimitalon peruskivi muurataan  keskiviikkona 24.8.2016

 • 2016 perustus- ja runkotyöt
 • 2017 sisätyövaihe
 • alkuvuosi 2018 viimeistelytyöt
 • luovutus käyttöön tämänhetkisen arvion mukaan kesällä 2018
Kaupunginosa/Alue: