Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään tai huollossaan olevaa lasta koskevat tiedot, jos tiedot on talletettu henkilö- tai potilastietojärjestelmään. Ohjeet ja lomakkeet tietojen pyytämiseen löytyvät ohesta.

 

Kanta-palvelut

Potilastiedot voi tarkistaa myös itse Omakanta-palvelun kautta. Omakannan kautta ei kuitenkaan pääse näkemään sosiaalihuollon asiakastietoja. Kanta-palveluun tallennettujen tietojen muuttamis- ja poistamispyynnöt lähtetään Kelaan oheisella lomakkeella:

 

Asiakasohje lomakkeiden valintaan:

Asiakas- ja potilastietojen tarkastuspyynnöt

Kun asiakas tai potilas haluaa tarkastaa, mitä itsestä tai hänen huollossaan olevasta lapsesta on kirjoitettu rekisteriin. Rekisteritietojen tarkastuspyyntö on tarkoitettu laajamittaiseen rekisterin tarkistukseen.

Rekisteritietojen korjaamisvaatimus

Kun asiakas tai potilas haluaa pyytää korjattavaksi henkilörekisterissä tai potilastietojärjestelmässä olevan virheellisen tiedon.

Asiakirjojen tietopyyntö

Kun asiakas tai potilas pyytää nähtäväkseen itseään tai huollossaan olevaa lasta koskevan asiakirjatiedon.

Käyttölokitietojen tarkastuspyyntö

Kun asiakas tai potilas haluaa tietää, ketkä ovat käsitelleet hänen tietojaan.

Vainajan tietojen luovuttaminen

Vainajan elinaikaisia tietoja luovutetaan vain perustellusta syystä.