Turun kaupunginjohtaja Aleksi Randellin talousarvioesitys ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2017 on julkaistu. Vuoden 2017 talousarvioesityksessä rahaa esitetään käytettäväksi 1,0 miljardia euroa. Talousarvioesitys on 19,3 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupungin nettovelka pienenee 35 miljoonaa euroa. Kaupungin kunnallisvero pysyy ennallaan 19,50 prosentissa.

Talousarviokäsittelyn eteneminen:

  • Turun kaupunginvaltuuston seminaari 17.10.2016
  • Turun kaupunginhallitus 24.10.2016
  • Turun kaupunginhallitus 7.11.2016
  • Turun kaupunginvaltuusto 14.11.2016

Turun taloussuunnitelman valmistelua ovat ohjanneet seuraavat kaupunginvaltuuston syksyllä 2011 päättämät linjaukset: talous tasapainotetaan valtuuston päätöksen mukaisesti vuoteen 2018 mennessä, vuosikate kattaa investointien poistot ja nettovelka kasvaa maltillisesti.

Valmisteltu taloussuunnitelma 2017 kattaa osan tavoitteista. Yleisen taloustilanteen kehitys ja taloussuunnittelulukujen vahvistamisen jälkeen tietoon tulleet valtion toimenpiteiden tulo- ja kustannusrakenteiden negatiiviset vaikutukset eivät mahdollista kaikkien tavoitteiden saavuttamista.

- Yleisesti toimintaympäristön kehitysnäkymät voidaan nähdä Turun seutukunnassa lupaavina. Pelkästään telakan tilauskannan kehitys antaa eväitä talouden elpymiseen, mutta kaupungin taloudellinen tilanne on pitkään ollut haastava ja kilpailukykysopimuksen vaikutukset tiukentavat sitä entisestään, kuvailee Turun kaupunginjohtaja Aleksi Randell.

Kilpailukykysopimuksella on Turun talouteen 14,7 miljoonan euron negatiivinen vaikutus. Summa koostuu työantajamaksujen alennuksista, lomarahaleikkauksista, työajan pidentämisestä, vaikutuksista kunnallisverotuottoon ja valtionosuuksiin.

- Osa valtion tekemistä julkisen talouden tasapainottamiseen tähtäävistä toimenpiteistä ovat siinä mielessä poikkeuksellisia, että kuntien tulorahoitusta leikataan arvioihin perustuen eikä säästön todellisesta toteutumisesta ole varmuutta. Taloussuunnitelmakauden suurimmaksi haasteeksi onkin muodostunut työllisyyden ohella tulorahoituksen heikko kehitysennuste, kaupunginjohtaja Aleksi Randell sanoo.

Kaupungin henkilökunta on tehnyt ansiokasta työtä kulujen hillitsemiseksi

Aleksi Randell

Turun kaupungin ensi vuoden talousarvioesityksessä suunnittelukauden tavoitetta eli talouden tasapainoa vuonna 2018 ei saavuteta, vaan Turun on tehtävä lisätoimenpiteitä. Tämä tarkoittaa mahdollisesti lisätalousarviota ja pääoman palautuksia vuodelle 2017 sekä myös suunnittelukauden 2017-2020 aikana.

Talousarvioesitykseen sisältyvä henkilöstösuunnitelma vähentää kaupungin henkilötyövuosien määrää 84 htv:llä vuonna 2017. Muuten kaupungin henkilötyövuosien kehitys on edennyt hyvin eli Turussa on onnistuttu systemaattisesti alentamaan henkilötyövuosia tavoitteiden mukaisesti.

Kaupunki on onnistunut tasapainottamaan talouttaan

Turku on onnistunut käyttömenojensa hallinnassa hyvin. Tuottavuutta lisätään entisestään kehittämällä toimintaa sisäisesti. Käyttötalouden nettomenojen kehitys on ollut ongelmana viime vuosina. Kaupungin toimialat ovat kuitenkin tehneet uutterasti töitä talouden tasapainottamiseksi. Vuonna 2017 menojen kasvu saa olla 0,6 prosenttia vuoden 2016 talousarvioon verrattuna.

Lautakunta ja johtokuntien esitykset noudattivat pääsääntöisesti annettuja suunnittelulukuja. Kaupunginhallituksen osalta on tehty lisäpanostuksia työllisyyden hoitoon ja on varauduttu Suomi 100 -juhlavuoden suurtapahtumiin sekä reformaation juhlavuoteen.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kustannuskehitys on viime vuosina ollut yleiseen taloustilanteeseen nähden poikkeuksellisen korkea. Maksuosuudet sairaanhoitopiirille ovat poikkeuksetta ylittäneet sairaanhoitopiirin vuonna 2012 asettaman 3,8 prosentin keskimääräisen kasvun. Turun kaupunki edellyttää sairaanhoitopiiriltä toimenpiteitä, joilla kaupungin maksurasitusta kevennetään noin kolmella miljoonalla. Tämän lisäksi kaupungin ja sairaanhoitopiirin välinen säännöllinen vuorovaikutus tulee käynnistää uudelleen.

Investoinnit ja rahoitus

Turun kaupungin bruttoinvestoinnit ovat talousarvioesityksen mukaisesti taloussuunnitelmakaudella 107 miljoonaa euroa vuonna 2017 ja 92 miljoonaa euroa vuonna 2018. Merkittävimmät investoinnit vuonna 2017 ovat kaupunginteatterin peruskorjaus, Samppalinnan maauimalan peruskorjaus, Palloiluhalli, Syvälahden ja Maarian monitoimitalot.

Varsinaisen toiminnan ja investointien tulosrahoitus ei riitä kattamaan niistä aiheutuvia menoja. Toiminnan ja investointien rahavirta on pääosin vesiyhtiön perustamisen seurauksena 35 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Antolainoja myönnetään 166 miljoonalla eurolla, josta 98 miljoonaa kohdentuu perustettavalle vesiyhtiölle. Investointien rahoittamiseen otetaan uutta pitkäaikaista velkaa 100 miljoonaa euroa.

Taloussuunnitelmavuosien 2017-2020 velan lisäykseksi on merkitty 40-50 miljoonaa euroa per vuosi. Vuonna 2017 nettovelka pienenee 35 miljoonaa euroa. Valtuuston asettamassa velkaraamissa pysyminen edellyttää nettokäyttömenojen maltillista kehystä.

Lue koko talousarviotiedote

Turun kaupunginjohtaja Aleksi Randellin talousarvioesitys 2017 (pdf)

Ulkoiset toimintakulut, Turun kaupungin talousarvio 2017.
Ulkoiset toimintatuotot, Turun kaupungin talousarvio 2017.