Turun kaupunki panostaa vuoden 2017 aikana merkittävästi rintamaveteraanien maksuttomiin kotona asumista tukeviin avopalveluihin. Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee suunnitelmaa kokouksessaan tiistaina 10.1.2017.

Lisätiedot:

Eduskunnan päätöksellä kunnat saavat vuonna 2017 valtiolta veteraanien kotona asumista tukevien palveluiden määrärahaa yhteensä 25 M€, kun summa oli edellisenä vuonna 10 M€.

Turussa rintamaveteraanien avopalveluita halutaan laajentaa enemmän henkilökohtaiselle tasolle. Avopalveluilla tuetaan ja aktivoidaan veteraaneja ja heidän puolisoitaan selviytymään kotona. Jokaiselle veteraanille tehdään hänen niin halutessaan palvelu- ja hoitosuunnitelma tai jo olemassa oleva suunnitelma päivitetään. Näin voidaan räätälöidä jokaisen tarpeisiin sopiva palvelukokonaisuus.

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee rintamaveteraanien kotona asumista tukevien palveluiden suunnitelmaa kokouksessaan tiistaina 10.1.2017. Suunnitelmassa ehdotetaan mm., että veteraaneilla on halutessaan mahdollisuus esimerkiksi maksuttomaan siivoukseen, ateriapalveluun tai virkistystoimintaan.

Turussa on edelleen iso joukko rintamaveteraaneja, joilla oletettavasti on tarvetta palveluille, mutta he eivät ole niitä käyttäneet. Veteraaneihin otetaan yhteyttä alkuvuoden aikana. Mikäli veteraani tai hänen läheisensä haluaa jo tässä vaiheessa tietoa palvelumahdollisuuksista, asiasta voi olla yhteydessä senioreiden palvelevaan puhelimeen, p. 02 262 6172 arkisin klo 9-15.