Keräsimme Turun kaupungin opetussuunnitelman keskeiset sisällöt visuaaliseen muotoon, opintopolkuun, joka johdattaa järjestelmällisesti vuosiluokittain koko perusopetuksen läpi.

Opetuksessa keskeistä

 • kannustava vuorovaikutus
 • oppilaan aktiivinen osallisuus
 • oman oppimisen arviointi
 • myönteiset tunnekokemukset ja oppimisen ilo
 • laaja-alaisen osaamisen vahvistaminen

Oppilaan arvostelusta oppimisen arviointiin

 • arvioinnin kohteina oppiminen, työskentely ja käyttäytyminen
 • edistymistä verrataan ennalta määriteltyihin ja oppilaiden tiedossa oleviin tavoitteisiin
 • oppilaita ei verrata toisiinsa
 • arviointi sanallisesti luokilla 1–4 ja numeerisesti luokilla 5–9
 • yhteiset arviointi- ja kehityskeskustelut oppilaan, huoltajan ja opettajan kanssa
 • arviointi on rohkaisevaa, keskustelevaa, ohjaavaa ja kannustavaa

Turussa oppilaille tarjotaan valtakunnallisen minimituntimäärän lisäksi yhteensä kolme lisäviikkotuntia luokilla 1–6 ja yksi lisäviikkotunti jollakin luokalla 7–9. Eri oppiaineiden yhteistyönä toteutetaan vähintään kaksi monialaista oppimiskokonaisuutta vuodessa.

Koko Turun kaupungin opetussuunnitelmaan voi tutustua osoitteessa www.turku.fi/perusopetus/ops

Uusi opetussuunnitelma on herättänyt paljon kysymyksiä ja epätietoisuutta vanhempien keskuudessa. Mikä nyt muuttuu, mitä milläkin luokalla opetetaan, montako tuntia viikossa on opiskelua. Keräsimme Turun kaupungin opetussuunnitelman keskeiset sisällöt visuaaliseen muotoon, opintopolkuun, joka johdattaa järjestelmällisesti vuosiluokittain koko perusopetuksen läpi.

Opetussuunnitelma ohjaa koulun toimintaa

Turun kaupungin koulut noudattavat koulukohtaista opetussuunnitelmaa, joka perustuu valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin ja kaupungin opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelmasta selviää, mitkä ovat koulun kasvatus- ja opetustyön tavoitteet, mitä koulussa opiskellaan, miten opiskelua voidaan tukea ja miten tuntimäärät jaetaan eri luokka-asteilla. Koululla voi olla myös omia painotuksia eri oppiaineissa.

 • koulun kasvatus- ja opetustyön tavoitteet
 • mitä koulussa opiskellaan
 • miten opiskelua voidaan tukea
 • miten tuntimäärät jaetaan eri luokka-asteilla