Kaikille turkulaisille 4. ja 7. luokkien oppilaille hankitaan uudet päätelaitteet vuoden 2017 aikana. Laitteet tulevat henkilökohtaisiksi kolmen vuoden käyttöajalla. Siten kaikilla 4. – 9.-luokkalaisilla tulee olemaan päätelaite 1.8.2019 lukien.

Perusopetuksen uudistaminen ja digioppimisen vahvistaminen ovat yksi koulutuksen tärkeimmistä kärkihankkeista Suomessa, jota hallitus tukee 121 miljoonan euron panostuksella. Uudenlainen oppiminen merkitsee isoja muutoksia koulutuksemme rakenteisiin ja ajattelutapaan, mitä myös uusi opetussuunnitelma edellyttää.

Turku edelläkävijänä tieto- ja viestintätekniikan käyttöönotossa

–  Olemme iloisia siitä, että Turku lähtee eturintamassa toteuttamaan päätelaiteprojektia, ja saamme kouluissa opetella käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa nykyaikaisella välineistöllä luontevana osana oppimista ja tiedonhankintaa, kertoo perusopetuksen palvelualuejohtaja Tommi Tuominen.

–  Päätelaitteiden avulla pyrimme monipuolistamaan työtapoja ja reagoimaan yhteiskunnan kehitykseen. On otettava huomioon, että perusopetuksen uudessa opetussuunnitelmassa huomioidaan vahvasti uudenlaisien oppimisen taitojen omaksumista ja tieto- ja viestintätekniikkaa. Digioppiminen jo perusopetuksessa antaa kaikille tasa-arvoiset valmiudet jatko-opintoihin ja esimerkiksi digitaalisiin ylioppilaskirjoituksiin, Tuominen toteaa.

Opettajia tuetaan digioppimisessa jatkuvalla koulutuksella

Tutorit kiertävät Turun kouluissa tukemassa digitaalista oppimista.

Turussa alkavaan päätelaiteprojektiin on valmistauduttu laajalla käyttäjäkyselyllä, jossa ohjausryhmä kartoitti koulujen henkilöstön toiveita ja tarpeita. Ennen laitteiden hankintaa huolehditaan opettajien perehdyttämisestä ja oppilaitosympäristöjen teknisistä valmiuksista.

– Ensimmäisessä vaiheessa varmistamme, että oppilaitosten langattomien tietoverkkojen kattavuus ja kapasiteetti on riittävä kasvavalle laitemäärälle, kertoo Tietokone opetuksessa - TOP keskuksen toiminnanjohtaja Jouni Paakkinen.

– Olemme aloittaneet henkilöstön tukemisen jatkuvilla koulutuksilla ja täydennyskoulutuksilla. Uuteen opetussuunnitelman toimintakulttuuriin kuuluu myös tutor-opettajien kouluttaminen, johon on saatu Opetushallituksen avustusta. Tutorit kiertävät Turun kouluissa tukemassa digitaalista oppimista, Paakkinen lisää.

Alakoululaisille tabletit, yläkoululaisille kannettavat

Olemassa olevia oppimisympäristöjä ei suinkaan unohdeta tai kaikkea digitalisoida.

Varsinaiset laitetoimitukset on tarkoitus käynnistää heti syyslukukauden alkaessa. Henkilökohtaisia laitteita hankitaan yhteensä noin 3000 kappaletta, joista puolet on tabletteja 4.-luokkalaisille ja puolet pieniä kannettavia tietokoneita 7.-luokkalaisille. Näin jatkaen kaikilla 4. – 9.-luokkalaisilla tulee olemaan oma päätelaite syyslukukaudesta 2019 alkaen. Lisäksi kouluihin hankitaan yhteiskäyttölaitteita 1. – 3.-luokkalaisille.

Digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämistä ja opettajien täydennyskoulutuksia jatketaan koko päätelaiteprojektin ajan. Olemassa olevia oppimisympäristöjä ei suinkaan unohdeta tai kaikkea digitalisoida, vaan uusia ratkaisuja kehitetään jatkuvasti yhdessä oppilaiden, huoltajien ja opetushenkilöstön kanssa.

–  Kirjojakaan ei heitetä romukoppaan, vaan perinteiset ja uudet välineet ja menetelmät tukevat toinen toisiaan, Tuominen huomauttaa.