Kuntavaaleissa valittava kaupunginvaltuusto päättää Turun kaupungin toiminnasta ja taloudesta sekä kunnallisten palvelujen järjestämisestä. Valtuusto on kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin. Toimivaltansa valtuusto saa kuntalaisilta, eli sinulta.

Kuntavaalit ovat sunnuntaina 9.4.2017.

Kuntavaaleissa äänioikeus on siinä kunnassa, joka on kotikunta 17.2.2017. Äänestämistä varten tarvitaan kuvallinen henkilöllisyystodistus.

Ilmoitus äänioikeudesta

Äänioikeutetut saavat Väestörekisterikeskukselta postissa ilmoituksen äänioikeudesta kuntavaaleissa. Aiemmasta poiketen ilmoituskortti lähetetään kirjekuoressa.

Lisätietoa äänioikeudesta kuntavaaleissa

Ehdokkaat

Äänestyspaikat

Lisätiedot: www.kuntavaalit.fi