Kuntavaaleissa valittava kaupunginvaltuusto päättää Turun kaupungin toiminnasta ja taloudesta sekä kunnallisten palvelujen järjestämisestä. Valtuusto on kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin. Toimivaltansa valtuusto saa kuntalaisilta, eli sinulta.

Kuntavaalit ovat sunnuntaina 9.4.2017.

Ennakkoäänestysaika on Suomessa 29.3.–4.4. ja ulkomailla 29.3.–1.4.

Kuntavaaleissa voivat äänestää kaikki, jotka ovat täyttäneet 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä. Äänioikeus on siinä kunnassa, joka on kotikunta 17.2.2017. Äänestämistä varten tarvitaan kuvallinen henkilöllisyystodistus.

Äänioikeusilmoitus-kirjekuori

Ilmoitus äänioikeudesta

Äänioikeutetut saavat Väestörekisterikeskukselta postissa ilmoituksen äänioikeudesta kuntavaaleissa.

Aiemmasta poiketen ilmoituskortti lähetetään kirjekuoressa. Kuoren päällä lukee: Ilmoitus äänioikeudesta vuoden 2017 kuntavaaleissa.

Ehdokkaat

Äänestyspaikat

Lisätiedot: www.kuntavaalit.fi