Kerttulin lukion urheilulinjalle, Turun klassillisen lukion ilmaisulinjalle ja Puolalanmäen lukion musiikkilinjalle pyrkiville hakijoille järjestetään hakuajan jälkeen pääsykokeet. Katso alta kokeiden aikataulut.

Kerttulin lukion urheilulinjan laji- ja ominaisuustestit

  • torstaina 6.4. klo 8–15
  • Testeihin ei lähetetä erillistä kutsua.
  • Jokaisen hakijan on osallistuttava Kasva urheilijaksi –ominaisuustestiin.

Turun klassillisen lukion ilmaisulinja

  • keskiviikkona 19.4. klo 13.15–16.15, ilmoittautuminen alkaa 12.30 ja päättyy klo 13 (ole paikalla viimeistään klo 12.50)
  • Kaikille pakollinen kirjallinen osuus alkaa klo 13.15
  • Pääsykokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua.

Puolalanmäen lukion musiikkilinja

  • pääsykokeet 4.–5.5.
  • ilmoittautuminen ja ajan varaaminen pääsykokeeseen puh. (02) 2629 317
  • Musiikinopettajan lausuntokaavake ja musiikin todistukset tulee toimittaa lukion kansliaan viimeistään 28.4.