Turun seudun tapahtumakalenterin tapahtumatiedot on jaettu avoimen rajapinnan Linked Eventsin kautta viime vuoden marraskuusta alkaen. Jaettavaan dataan sisällytetään maaliskuussa myös tapahtumien kuvat. Jatkossa tapahtuman syöttäjä valitsee antaako kuvan liikkua tapahtumatietojen mukana rajapinnan yli.

Tapahtumakalenterin käytön tuki

Tapahtumien syöttölomaketta on muokattu tätä tarkoitusta varten. Kuvavälilehdellä voi valita, saako tapahtumaan lisätty kuva liikkua tapahtumadatan mukana rajapinnan yli. Toisaalta esimerkiksi tekijänoikeudet saattavat kieltää tämän ja siksi kuvan voi määritellä näkyväksi vain Turun seudun tapahtumakalenterissa ja turku.fi-sivustoilla. (Katso valinnat alla.)

[ ] event only = annan luvan käyttää kuvaa missä vain tapahtumatiedon yhteydessä. Tapahtumatieto liikkuu avoimen rajapinnan (Linked eventsin) yli. Tapahtumaan ladattu kuva on vapaasti hyödynnettävissä tapahtumatiedon yhteydessä erilaisissa mobiilisovelluksissa ja verkkopalveluissa.

[ ] turku.fi = annan luvan käyttää tapahtuman kuvaa vain Turun seudun tapahtumakalenterissa ja turku.fi-sivustoilla.

Kaikkiin kuviin suositellaan event only -valintaa, ellei kuva ole tekijänoikeus- tai muista syistä rajattava vain turku.fi:n käyttöön. Rajapinnan yli siirtyvät ainoastaan ne kuvat, jotka on merkitty event only -merkinnällä. Aiemmin syötettyjen tapahtumien kuviin voi merkinnän muuttaa jälkikäteen. Näitä koskevat pyynnöt voi lähettää osoitteeseen: tapahtumat@turku.fi

Kuvilla on merkittävä rooli avoimen rajapinnan kautta jaettaessa, niiden avulla tapahtuman järjestäjä saa helposti lisänäkyvyyttä tapahtumalleen. Avoimen rajapinnan kautta tapahtumatiedot ovat vapaasti hyödynnettävissä erilaisissa sovelluksissa ja verkkopalveluissa. Linked events -rajapinnasta on tarkoitus muodostua tapahtumatiedolle laajalti hyödynnettävä standardi.