Varhaiskasvatuksen uusi asiakasmaksulaki tulee voimaan 1.3.2017. Lain myötä tulorajat ovat muuttuneet, ja pienituloisten perheiden varhaiskasvatusmaksut pienenevät.

Lisätietoja

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut -laskuri

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki 1503/2016

Varhaiskasvatuksen maksut, tuet ja palveluseteli

Kysy varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista:

puh  02 262 5609
(arkisin klo 9.30 – 11.30 ja 14.00 – 15.00)
 

Maksu määräytyy edelleen perheen koon ja tulojen, sekä nyt uutena etukäteen varatun toiminta-ajan perusteella. Perheet ilmoittavat etukäteen viikonpäivät ja kellonajat, jolloin he käyttävät varhaiskasvatusta (päivähoitoa). Ennalta määrätty tarve vaikuttaa henkilökunnan työaikojen järjestelyihin. Näin voidaan varmistaa, että henkilökuntaa on eniten paikalla silloin, kun tarve on suurin.

Muutos koskee myös perheitä, joissa huoltajat asuvat eri osoitteissa. Maksu lähtee vain sille vanhemmalle, jonka luona lapsi väestötietojen mukaan asuu. Vanhemmat sopivat keskenään maksun jakamisesta. Jos huoltajat asuvat eri kunnissa ja lapsella on molemmissa kunnissa varhaiskasvatuspaikka, määrätään maksu erikseen molemmille huoltajille. Perheille, jotka jakavat maksun, on lähetetty erillinen viesti muutoksesta.

Tasavallan presidentti vahvisti 29.12.2016 lain varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. Laki tulee voimaan 1.3.2017 ilman siirtymäaikaa.

Turun kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunta päätti kokouksessaan 18.1.2017 §3 varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1.3.2017 alkaen.
Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös 18.1.2017