Toiminta laajenee koko Varsinais-Suomeen Vakka-Suomea lukuun ottamatta 1.4.2017 alkaen.

Turun sosiaalipäivystyksen aktiivipäivystysyksikkö vastaa 1.4.2017 alkaen Turun seudun ohella myös Turunmaan, Loimaan seudun ja Salon seudun kuntien puhelimitse tapahtuvasta, virka-ajan ulkopuolisesta sosiaalipäivystyksestä. Sosiaalipäivystyksen virka-ajan ulkopuoliseen organisaatioon kuuluu 1.4.2017 alkaen Turun kaupungin hyvinvointitoimialan sosiaalipäivystyksen muodostama aktiivipäivystysyksikkö sekä Loimaan ja Salon alueen varallaoloringit.

Virka-ajalla sosiaalipäivystyksestä vastaavat jatkossakin alueen kunnat tai kuntayhtymät.

Salon ja Loimaan seudulla jalkautumisesta huolehtii varallaolorinki

Asiakkaan luo jalkautumista edellyttävissä tilanteissa Kaarinan, Liedon, Maskun, Mynämäen, Naantalin, Nousiaisten, Paimion, Paraisten, Raision, Ruskon, Sauvon sekä Turun toiminnasta vastaa aktiivipäivystysyksikkö. Nämä kunnat ovat olleet mukana toiminnassa jo ennen uudistusta Paraista lukuun ottamatta. Huhtikuun alussa mukaan tulevat myös Salon ja Loimaan alueen varallaoloringit.

- Salon ja Loimaan seudulla alamme toimia uudella tavalla. Emme itse jalkaudu alueelle, vaan jos tapahtumaa selvittäessä pitää tehdä esim. kotikäynti, siirrämme tehtävän näiden alueiden päivystysringeille, kertoo johtava sosiaalityöntekijä Kaarina Katas Turun sosiaalipäivystyksestä.

Muutokseen on varauduttu mm. tapaamalla alueiden työntekijöitä ja tutustumalla alueen virka-ajan ulkopuolisiin palveluihin.

- Olemme miettineet alueiden päivystysringeissä työskentelevien kanssa yhdessä käytännön toimintatapoja. Olemme myös pyytäneet kunnilta tietoja heidän palveluistaan, esimerkiksi puhelinnumeroita eli mitä palvelua sosiaalipäivystys voi virka-ajan ulkopuolella käyttää tai minkä palvelun pariin ihmisiä voi ohjata.

Sosiaalipäivystystyössä nämä tiedot ovat tärkeitä, sillä työ tehdään virka-ajan ulkopuolella, jolloin vain päivystäviä viranomaisia on käytettävissä.   

Haasteena on, että uusia kuntia tulee mukaan useita yhdellä kertaa.

- Meillä on virka-ajan ulkopuolisessa toiminnassa jo nyt kymmenen kunnan järjestelmät käytössä, mutta laajenemisen myötä kuntia tulee kymmenen lisää. Olemmekin rakentaneet yhteyksiä mukaan liittyvien kuntien asiakastietojärjestelmiin.

Sosiaalipäivystyksen työntekijä alkaa työskennellä Turun yhteispäivystyksessä

Lisäksi vuoden 2017 aikana kokeillaan uutta toimintamallia, jossa yksi sosiaalipäivystyksen työntekijä työskentelee kolme työvuoroa viikoittain Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen (EPLL) Turun yhteispäivystyksen tiloissa.

- Kyseessä on uusi toimintatapa, jota olemme harjoitelleet tutustumalla yhteispäivystyksen toimintaan yksi työntekijä kerrallaan. Lisäksi olemme tutustuneet valtakunnallisesti muiden kaupunkien vastaaviin ratkaisuihin, Katas avaa.

Toiminnan kustannukset jaetaan mukana olevien kuntien asukasmäärän mukaan.