Turun seudun kasvua siivittää parhaillaan elinkeinoelämän erinomainen menestys.
  • Turun ja Lounais-Suomen meri- ja valmistavan teollisuuden työllisyysvaikutus kaikkine heijastusvaikutuksineen on jopa 30 000 henkilöä 2020-luvun puoliväliin mennessä.
  • Teknologiateollisuuden arvion mukaan korkeakoulutetun henkilöstön rekrytointitarve alueella lähes kaksinkertaistuu vuosina 2017–2021.Valmet Automotive rekrytoi tänä vuonna yli 1000 uutta henkilöä. Lisäresursseja tarvitaan kaikkiin toimintoihin ja henkilöstöryhmiin. Merkittävin lisäys tulee autonrakentajien määrään, mutta myös työnjohto-, tuotannontuki- ja asiantuntijatehtäviin avautuu yli 100 paikkaa, joista merkittävä osa erilaisiin tuotekehitystehtäviin.
  • Meyer Turku tulee kasvamaan nykyisestä noin 1600 työntekijästä noin 2000 työntekijään vuoteen 2020 mennessä. Tänä vuonna yritys rekrytoi reilut 300 henkilöä ja ensi vuonna 200 henkilöä. Korvaavaa rekrytointia eli eläköityvien tilalle tulevaa henkilöstöä on vuosittain noin 100 henkeä vuosina 2017–2020. Alihankkijoineen Meyer Turun työllistämisvaikutus vuonna 2021 on 15 000 henkilöä.
  • Kaivoskoneita valmistavan Sandvikin Turun tehtaan kapasiteetti halutaan kaksinkertaistaa. Yhtiö aikoo palkata yli 100 uutta työntekijää Turkuun.
  • Tamperelainen ohjelmistotalo Vincit Group laajentaa ja avaa sadan hengen toimiston Turkuun niin pian kuin se on mahdollista.
  • Rolls-Royce Oy sijoittaa Turkuun uuden etäohjattujen ja autonomisten alusten tutkimus- ja kehityskeskuksen.

Kuva: Rolls-Royce