Vastaa Varsinais-Suomen liiton Valonian kyselyyn, jolla selvitetään Turun, Raision, Naantalin, Kaarinan ja Liedon asukkaiden liikkumistottumuksia ja näkemyksiä seudun liikenneympäristön kehittämisestä. Kysely on osa fiksun liikkumisen CIVITAS ECCENTRIC -hanketta, jossa Turun kaupunki on mukana.

Kysymykset pohjautuvat Turun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteisiin ja toimenpiteisiin. Suunnitelman tavoitteena on erityisesti kestävän liikkumisen lisääminen jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen olosuhteita kehittämällä, sekä sujuva ja turvallinen liikenne seudulla.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään seudun jatkuvassa liikennejärjestelmätyössä. Selvittämällä asukkaiden asenteita ja liikkumistottumuksia voidaan arvioida liikennejärjestelmätyön tavoitteiden ja toimenpiteiden painoarvoa sekä vaikutuksia.

Liikenneympäristöllä tarkoitetaan väyliä (mm. pyörätiet), rakenteita, palveluita (mm. joukkoliikenne), liikennettä palvelevista alueita (mm. pysäköintialueet) ja maisemaa.

Vastaa kyselyyn ja voita Jopo

Vastaa kyselyyn 30.4. mennessä osoitteessa: www.kyselynetti.com/s/liikenneymparistokysely

Kysely on tarkoitettu kaikille yli 15-vuotiaille Turun ydinkaupunkiseudun eli Turun, Raision, Naantalin, Kaarinan ja Liedon asukkaille. Osissa 1–2 kysytään taustatietoja ja liikkumistottumuksiasi kesä- ja talvikausilla. Osissa 3–4 selvitetään mm. kävelyn, pyöräilyn, bussi- ja raideliikenteen sekä autoliikenteen kehittämistoimenpiteiden merkitystä ja tarpeellisuutta. Aikaa kyselyyn vastaamiseen menee noin 10–15 minuuttia.

Kyselyyn vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan Jopo-polkupyörä (arvo 399€). Yhteystietoja käytetään ainoastaan arvonnassa ja siihen osallistuminen on vapaaehtoista. Kyselyyn voi halutessaan osallistua myös nimettömänä. Arvonta suoritetaan toukokuun alussa ja voittajalle ilmoitetaan asiasta henkilökohtaisesti sähköpostilla tai puhelimitse.  

Kyselyn toteuttaa Varsinais-Suomen liitto ja Valonia osana kansainvälistä CIVITAS ECCENTRIC -hanketta. Suomessa hankkeen päätoteuttaja on Turun kaupunki. Vuosina 2016–2020 toteuttavan hankkeen keskeisenä tavoitteena on lisätä kestävien liikkumismuotojen käyttöä ja vähentää henkilöautoilua Turun kaupungin alueella.

Tavoitteena on, että kysely toteutetaan säännöllisin väliajoin, seuraavan kerran todennäköisesti vuonna 2020.

CIVITAS ECCENTRIC -hanke: www.turku.fi/civitas-eccentric