Uusturkulaiseksi nimettiin Paco Diop, monikulttuurisuusteoksi Fölin uusturkulaiset kuljettajat sekä Turun yliopiston ja Åbo Akademin laaja-alainen vapaaehtoistyö turvapaikanhakijoiden ja uusturkulaisten parissa.

Vuoden 2017 uusturkulaista, Paco Diopia, kuvattiin kymmenissä Turun asukkailta tulleissa ehdotuksissa avuliaaksi, ystävälliseksi, ahkeraksi ja rehelliseksi mieheksi, joka tekee arvokasta ja pyyteetöntä työtä turkulaislasten parissa.

Diop on muun muassa perustanut viime vuonna Lasten urheiluseura ry:n, jonka valmennettavia ovat erityisesti maahanmuuttajalapset ja ennen kaikkea tytöt.

Paco Diop on muuttanut Senegalista Suomeen kymmenisen vuotta sitten. Nuorisovalmentajan työn lisäksi hän työskentelee päiväkodissa opintojensa ohessa. Diop opiskelee ranskaa Turun yliopistossa ja valmistuu opettajaksi tänä vuonna.

Monikulttuuristeko-tunnustukset kahdelle taholle: Fölille ja yliopistojen vapaaehtoistyölle

– Turun seudun Joukkoliikenne Fölin maahanmuuttajataustaiset kuljettajat tekevät työtään esimerkillisesti, ystävällisesti, tunnollisesti ja sitoutuneesti sekä asiakkaita kunnioittaen, kuvataan perusteluissa.

Uusturkulaiskuljettajat tekevät työssään monikulttuurista Turkua laajasti näkyväksi.

Monikulttuurisuusneuvosto oli yksimielinen siitä, että uusturkulaiskuljettajat tekevät työssään monikulttuurista Turkua laajasti näkyväksi ja hälventävät ennakkoluuloja myönteisellä asenteellaan työhönsä ja matkustajiin. Merkittävä on myös Fölin rooli työllistäjänä. Noin kolmannes kuljettajista on uusturkulaisia, ja kuljettajan työ on haluttu työpaikka.

Turun yliopiston ja Åbo Akademin vapaaehtoistyö osoittaa, että lukuisat turkulaiset näkevät yhteistyön täältä turvaa hakevien kanssa itselleen mielekkäänä  ja haluavat olla palkkiotta mukana integroimassa tulokkaita yhteiskuntaan. Turun monikulttuurisuusneuvoston puheenjohtaja Muhis Azizi.

Yliopistojen opiskelijat, ainejärjestöt, tiedekunnat ja työntekijät ovat järjestäneet lukuisia tapahtumia, seminaareja, projekteja ja koulutuksia turvapaikanhakijatilanteeseen liittyen.

Työtä on tehty yhdessä uusturkulaisten kanssa, ei ylhäältä alaspäin.

Yliopistot ovat myös aktiivisesti osallistuneet yhteiskunnalliseen keskusteluun turvapaikanhakijoiden asemasta ja tulevaisuudesta Turun alueella, Suomessa ja Euroopassa ja pitäneet ääntä heikompien, sivistyksen, oikeudenmukaisuuden ja vapauden puolesta. Arvovaikuttajina yliopistojen eri toimijat ovat tehneet vaikutuksen niin Turun alueella kuin laajemminkin.

Kuvassa vasemmalta Mohamed Hisham Abdulgafor, Linda Bäckman, Hasan Ali Al-Rubaye Åbo Akademi,  Ilir Durmishaj Föli, Turun kaupunkiliikenne, Nana Blomqvist Åbo Akademista, Timo Toljala ja Susanna Sutinen Turun yliopisto, Vuoden uusturkulainen Paco Diop, Carina Gräsbeck, Åbo Akademi ja Kari Lehti Turun yliopisto.

Valinnat teki Turun monikulttuurisuusneuvosto

Vuoden uusturkulainen ja monikulttuuristeko nimettiin nyt jo12. kerran. Valinnan teki tänä vuonna ensimmäistä kertaa Turun monikulttuurisuusneuvosto turkulaisten tekemistä ehdotuksista.

– Turkulaiset olivat antaneet runsaasti hyviä ehdotuksia sekä uusturkulaiseksi että monikulttuurisuusteoksi, sanoo Muhis Azizi. – Vuoden 2017 tunnustusten saaja tekevät kaikki tahoillaan Turkua entistä suvaitsevammaksi ja paremmaksi kaupungiksi asukkailleen.

Tunnustukset jaetaan uusien kansalaisten juhlassa VPK:n talolla

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Seppo Lehtinen jakaa Vuoden 2017 uusturkulaiselle ja monikulttuurisuusteolle huomionosoitukset 28.3. Turun VPK:n talolla vietettävässä uusien Suomen kansalaisten juhlassa.

Juhlapuheen pitää Siirtolaisinstituutin johtaja Tuomas Martikainen ja maahanmuuttajan puheenvuoron käyttää Vadim Bessonoff.

Juhla on Turun seudun kuntien yhteinen onnittelutilaisuus noin neljällesadalle viime vuonna alueellamme Suomen kansalaisuuden saaneelle uussuomalaiselle.

Turku tiennäyttäjänä

Turku oli ensimmäinen kunta Suomessa, joka järjesti uusille kansalaisilleen juhlan vuonna 2004. Seudullinen juhla on ollut vuodesta 2014. Juhlan ideoi Hülya, Hissu, Kytö, joka on tehnyt jo pitkään Turussa uraauurtavaa työtä maahanmuuttajien hyväksi.

Tänä vuonna Sisäministeriö, Kuntaliitto ja Maahanmuuttovirasto ovat Turun juhlan innoittamina suosittaneet kaikille kunnille uusien kansalaisten huomioimista Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi vuoden ”Yhdessä”-teeman mukaisesti. Noin 10 000 henkilöä saa Suomen kansalaisuuden vuosittain.