Turun kaupungin lukioissa toteutetaan tänä keväänä työelämälähtöisiä lukiokursseja ja projekteja yhteistyössä yritysten ja korkeakoulujen kanssa.

– Opettajille on annettu yhdessä opiskelijoiden kanssa vapaat kädet ideoida kurssien sisältöjä ja toteutustapoja. Ainoa reunaehto on, että ne lisäävät lukiolaisten ja heidän opettajiensa tietoa jatko-opintojen ja työelämän vaatimuksista, kuvailee projektipäällikkö Jaana Kilpinen Turun kaupungin sivistystoimialalta.

Työelämän lisäksi Turun seudulla kehittämistyössä ovat mukana myös Turun yliopisto ja Turun Ammattikorkeakoulu. Korkeakouluissa työn alla on uudenlaisten lukion teemakurssien kehittäminen yhteistyössä lukio-opettajien kanssa.

– Teemakurssien avulla opiskelijat voivat osoittaa kykynsä ja motivaationsa opiskella korkeakoulussa. Ne tarjoavat myös entistä joustavampia polkuja jatko-opintoihin, Kilpinen kertoo.

Työelämälähtöisiä kursseja Turun lukioissa keväällä 2017:

6.4.–22.5. Mainoskampanja-kurssi/ Turun klassillinen lukio
Kurssilla on tarkoitus tutkia mainoksen 'anatomiaa' ja oppia ymmärtämään, miten mainoksella pyritään vaikuttamaan kohderyhmään. Kurssilla tehdään opiskelijatyönä Turku Touring pyöräilykampanja -mainos (Visit Turku oy).

6.4.–22.5. Psykologiaa ja tilastotiedettä -kurssi/Puolalanmäen lukio
Kurssilla on tarkoitus oppia tilastotieteen perusteita ja tutustua yliopistotutkijoiden työhön psykologian laitoksella. Tavoitteena on ymmärtää, miten tilastollisia menetelmiä käytetään osana tutkimustyötä ja harjoitella tilasto-ohjelmien käyttöä (excel, PSPP).

6.4.-22.5. Open Street Map -kurssi/ TSYK lukio
Maantieteen paikkatietokurssilla harjoitellaan ja tehdään hyväntekeväisyyttä; humanitaarista kartoitustyötä kulloinkin tarvittavaan kohteeseen. Punainen risti, Lääkärit ilman rajoja tms. tarvitsevat erilaisissa tilanteissa tarkkoja karttoja esim. katastrofialueilta. Open Street Map (OSM) on avoin yhteistyöprojekti karttojen luomiseksi (vrt. wikipedia).

6.4.–22.5. MerilukioTEKO/ TSYK lukio
Kurssin tavoitteena on hakea ja saada merialan kesätyöpaikkoja merilukiolaisille. Kurssilla tehdään työhakemuksia (sähköinen- ja videotyöhakemus) ja kesätöitä merialan yrityksissä. Työkokemuksista ja merialan yrityksistä raportoidaan kurssilaisille syksyn tapahtumassa.

Taustalla LukioTEKO-hanke

Työelämälähtöisempää lukiokoulutusta kehitetään vuosina 2016–2018 LukioTEKO – Lukion työelämäyhteistyön kehittäminen -hankkeessa, jossa ovat mukana Turun, Tampereen, Vaasan ja Kaarinan kaupunkien lukiokoulutukset, Turun yliopisto ja Turun ammattikorkeakoulu. Hanketta hallinnoi Turun kaupungin sivistystoimiala ja sitä rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja toteuttajaorganisaatiot.

KUVA / Turun Luostarinvuoren ja Turun Lyseon lukiolaiset saivat opastusta videotyöhakemuksen teosta.

Lisätietoja /
Projektikoordinaattori Nina Brander
Turun kaupungin sivistystoimiala, Lukiokoulutus
p. 040 5608616 tai nina.brander@turku.fi
www.koulutustakuu.fi/hankkeet/lukioteko
www.koulutustakuu.fi/lukiotekoblogi