Useat Turun korkeakoulujen koulutukset kasvattivat hakijamääriään 5.4. päättyneessä yhteishaussa. Turun yliopisto oli toiseksi suosituin hakukohde kaikista Suomen yliopistoista. Varsinais-Suomessa kovassa nousussa oleva tekniikan alan koulutus veti hakijoita niin yliopistojen kuin ammattikorkeakoulujenkin puolella.

Turun yliopistoon haki tänä keväänä 18 994 hakijaa. Heistä ensisijaisia hakijoita oli 9396. Hakijamäärä nousi viime vuoteen verrattuna noin kymmenen prosenttia. Merkittävää kasvua tapahtui esimerkiksi biotekniikan eli diplomi-insinöörikoulutuksen hakijamäärässä, joka nousi 50 prosenttia. Biolääketieteen hakijamäärä nousi 32 prosenttia ja kemian hakijamäärä 23 prosenttia.

Myös Turun ammattikorkeakoulun opiskelupaikat olivat viime vuotta kilpaillumpia. Kaikkiaan hakijoita oli 13649, joista 6390 ensisijaisia. Suosituin ala oli sosiaali- ja terveysala. Vetovoimaa kasvattivat myös insinöörikoulutukset.

Åbo Akademiin haki 2531 hakijaa, joista 1453 oli ensisijaisia. Vetovoimaisin hakukohde oli psykologia, eniten haettiin kaupalliselle alalle.  

Turussa sijaitsee myös Diakonia-ammattikorkeakoulun (DIAK), Humanistisen ammattikorkeakoulun (HUMAK) ja Novia Yrkeshögskolanin toimipisteet. Kaikkien Turun kampuksien koulutukset vetivät hakijoita hyvin.

Koko maassa tämän kevään yhteishaun hakijamäärä pysyi viime kevään lukemissa. Hakijoita oli yhteensä 151 600.

Seuraavaksi korkeakoulut käyvät läpi hakemuksia ja järjestävät valintakokeita. Syksyllä tuhannet uudet opiskelijat aloittavat opintonsa Turussa.

Lisätietoja korkeakoulujen hakijamääristä

KUVA: Turun yliopisto/Hanna Oksanen