Turun kaupunginvaltuusto teki 18.4. päätöksen Turkuun perustettavasta Historian museosta. Seuraavina vaiheina museon valmistelussa ovat tilaratkaisu sekä museon tulevan toiminnan ja näyttelyiden tarkempi suunnittelu. Kansalaistilassa pääset tutustumaan Historian museon suunnittelutyöhön ja Historian museo -arkkitehtuurin diplomitöihin.

Museokeskuksen Kansalaistilassa Forum Korttelissa on myös Unelmien museo -kartta, johon kävijät voivat merkitä mieleisensä paikan, johon Historian museon voisi sijoittaa.

25.4.2017 klo 17 Kansalaistilassa
Yleisöluento Tulevaisuuskuvia Historian museosta – Osallisuusverstasprosessin tulokset

Tilaisuudessa esitellään Historian museon suunnittelutyön osana järjestettyjen kuuden osallisuusverstaan tulokset. Kaupunkilaisten osallisuus on museotyössä keskeistä.

Osana uudenlaisen Historian museon suunnittelu- ja valmistelutyötä Turun museokeskus antoi Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskukselle toimeksiannon osallisuusfoorumisarjan järjestämisestä.

Marraskuun 2016 ja helmikuun 2017 välisenä aikana 185 osallistujaa ideoi ja visioi museon sisältöjä, toimintoja ja yhteistyökumppaneita kuudessa osallisuusverstaassa. Mukaan kutsuttiin laaja joukko aiheesta kiinnostuneita kaupunkilaisia, museoammattilaisia, opiskelijoita, yhdistysaktiiveja, päättäjiä, yrittäjiä ja kulttuuritoimijoita. Osallistujien tehtävänä oli mielipiteiden, toiveiden ja näkemysten esittäminen uudesta, unelmien Historian museosta Turkuun.

Työskentelylle asetettu vuosi oli Turun kaupungin strategian tavoitevuosi ja kaupungin 800-vuotisjuhlavuosi 2029, jolloin mahdollisen Historian museon toiminnan ajatellaan jo vakiintuneen kaupunkiin. Työskentelyn haasteena ja innoittajana oli vielä paljastumaton tulevaisuus. Mitkä ovat sen maailman tarpeet ja mahdollisuudet, johon uusi Historian museo avattaisiin? Ja ennen kaikkea, mitä ja miten sellaisen maailman museossa haluttaisiin tietää, kokea nähdä ja kuulla?

Foorumeiden tuloksena syntyi neljä vaihtoehtoista tulevaisuuskuvaa Historian museosta: 1) Maailma Turussa, Turku maailmalla, 2) Museoiden aarrekartta, 3) Tunne ihmisen historia ja 4) Aikamatka kukoistavaan Turkuun.

27.4.2017 klo 17 Kansalaistilassa
Historian museo -arkkitehtuurin diplomitöiden esittely

Tilaisuudessa Pauliina Kujala ja Aino Koivunen esittelevät diplomityönsä.

  • Pauliina Kujala: Historian museo Turun länsirantaan -diplomityö (Aalto-yliopisto, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Arkkitehtuurin laitos, 2016)
  • Aino Koivunen: Suomen Historian museo – Fortunan puuttuva kulma (Tampereen teknillinen yliopisto, Arkkitehtuurin laitos, 2015)