Hyvä Arkiympäristö -hankkeen tavoitteena on löytää pysyviä toimintatapoja aitoon asukkaiden kuulemiseen kaupunkiympäristön kunnossapidon ja viihtyisyyden osalta.
Pilottialueella Runosmäessä asukkaiden kanssa kierrettiin yhdessä laadittu reitti. Kävelyn aikana pysähdeltiin ja keskusteltiin siitä, mikä paikassa on hyvää, huonoa, korjattavaa tai viihtyisää. Nämä huomiot kirjattiin ylös ja tehtiin tarvittavat toimenpiteet. 

Turun kaupungin Hyvä Arkiympäristö -hankkeelle myönnettiin valtakunnallinen Kuntatekniikan saavutus -tunnustus. Hyvä Arkiympäristö -hankkeen tavoitteena on löytää pysyviä toimintatapoja aitoon asukkaiden kuulemiseen kaupunkiympäristön kunnossapidon ja viihtyisyyden osalta. Hankkeen vetäjä Mari Helin tiimeineen vastaanotti palkinnon Jyväskylässä järjestettävässä palkintojenjakotilaisuudessa 11.5.

Turun kaupunki halusi Hyvä Arkiympäristö -hankkeen avulla selvittää erilaisia keinoja olla vuorovaikutuksessa eri-ikäisten ja eri alueilla asuvien kuntalaisten kanssa. Tavoitteena oli luoda pysyviä toimintatapoja aitoon asukkaiden kuulemiseen. Koska asukkaat ovat oman lähiympäristönsä parhaita asiantuntijoita, haluttiin yhdessä asukkaiden kanssa arvioida, hoidetaanko oikeita alueita, oikeaan aikaan ja oikealla tavalla.

Hyvä Arkiympäristö -hankkeessa tarkastellaan ympäristöä ihmisen arjen polkujen kautta. Hoidettu kaupunkiympäristö edistää hyvinvointia ja mahdollistaa kohtaamisia. Hyvä ympäristö on kaikkina vuodenaikoina esteetön, viihtyisä, saavutettava ja terveellinen kaikille asukkaille.

Hankkeen pilottialueeksi valittiin Runosmäki ja kohderyhmäksi ikäihmiset. Runosmäen vanhuskeskuksen ympäristöä tutkittiin yhdessä vanhuskeskuksen henkilökunnan, asukkaiden ja vastaavien rakennuttajien kanssa.

Nuorille oppimisalusta ja pelisovellus

Seuraavaksi hyvää arkiympäristöä suunniteltiin yhdessä nuorten kanssa Hyvä Arkiympäristö -oppimisalustan avulla. Oppimisalustan tavoitteena on kertoa yläaste- ja lukioikäisille nuorille kaupunkiympäristön kunnossapidosta sekä opettaa heille keinoja vaikuttaa lähiympäristönsä viihtyisyyteen. Oppimisympäristö auttaa nuoria hahmottamaan, mitä kaupunki tekee ja mitä se maksaa, ja samalla nuoret oppivat osallistavan budjetoinnin ideaa.

Hyvä Arkiympäristö oppimisympäristöä tukemaan luotiin lisäksi pelillisempi elementti kunnossapidon näkyväksi tekemiseen. Pelasta Turku -sovelluksessa tehdään kaupunki-infran perustehtäviä kuten lumen kolaamista, roskien keräämistä, kukkien istuttamista ja teiden hiekoittamista. Mitä nopeammin pelissä suoriutuu, sitä kauniimpi kaupunki syntyy. Toisaalta pelissä näkyy, kuinka hoitamaton kaupunki rappeutuu ja hymynaamat katoavat.

-Hyvä arkiympäristö on toimintatapamalli: rinnalla kävelyitä, työpajoja ja kohtaamisia. Nuorten ääni tulee kuuluviin kaikista sovelluskaupoista ladattavan Pelasta Turku -sovelluksen ja Hyvä arkiympäristö -oppimisalustan avulla. Haastammekin nuoret ja heidän vanhempansa miettimään, miten he itse voisivat vaikuttaa lähiympäristönsä viihtyisyyteen, toteaa ylläpitopäällikkö Mari Helin.

-Parhaillaan Hyvä Arkiympäristö -hankkeessa työn alla on Pansion alue, jossa kohderyhmänä ovat ala-asteikäiset ja heidän koulureittinsä. Lapset kuvaavat Mapillary-sovelluksen ja kameroiden avulla luokittain koulumatkansa, jonka jälkeen katsotaan, onko reiteillä jotain korjattavaa kertoo osallisuuden erityisasiantuntija Anri Niskala.

Suomen kuntatekniikan yhdistys SKTY ry myöntää vuosittain Kuntatekniikan saavutus -tunnustuksen kunnalle tai muulle organisaatiolle, joka on edistänyt merkittävästi hankkeen, toimintatavan tai innovaation avulla laadukkaampaa, turvallisempaa ja viihtyisämpää rakennettua ympäristöä. Hyvä arkiympäristö esitellään myös Kuopiossa Hyvinvoiva kunta -seminaarissa 15.6., ja se pääsee Hyvä käytäntö -reseptiksi seminaarista koottavaan opaskirjaan.

Oppimisalustan esittely videolla
Oppimisalusta
Hankesivut: www.turku.fi/arkiymparisto

 

Kaupunginosa/Alue: