Turkulaisen yleissivistävän koulutuksen vaiheet 140 vuoden ajalta on nyt luettavissa myös ruotsiksi. Suomenkielinen historiateos julkistettiin kesällä 2015. Teoksen on kirjoittanut FT Kimmo Ikonen.

Yleissivistävän koulutuksen osa on oiva jatke vuonna 2010 valmistuneelle ammatillisen koulutuksen historialle, jossa esiteltiin ammatillisen koulutuksen vaiheet aina kätilökoulutuksesta nykyaikaiseen ammatilliseen koulutukseen asti.
– Kokonaisuudesta puuttuu vielä kolmas, eli varhaiskasvatuksen osa, jos ajatellaan oman toimialamme rakennetta. Sekin on tekeillä, ja kun se julkistetaan kesäkuussa, meillä on koossa varsinainen trilogia kolmissa kansissa, toimialajohtaja Timo Jalonen iloitsee.

Taustamateriaalia oli "metreittäin"

Lähdeaineistoa ja materiaalia olisi teoksen kirjoittajan Kimmo Ikosen mukaan riittänyt varsin hyvin kaksiosaiseenkin historiateokseen.
– Tulin huomaamaan, että kouluelämästä, oli se sitten kansakoulua, oppikoulua tai peruskoulua, kirjallista materiaalia on olemassa todella paljon. Kirjan pohjatyö on enimmäkseen ollut kansakoulujen johtokuntien pöytäkirjojen läpikäymistä. En voi sanoa, että olisin lukenut kaikkia pöytäkirjoja, mutta suurin piirtein 140 vuodelta kuitenkin, Ikonen laskeskelee.

Taustamateriaalissa on ollut haastatteluja, kuvausta koulumaailmasta, muistelmia, lehtimateriaalia sekä myös jonkin verran oppilaan näkökulmaa.
– Kouluasioista kirjoitettiin lehdistössä jo 1800-luvulla. Aivan käsittämätöntä, että sieltä löytyy niin suomen- kuin ruotsinkielistä kuvausta esimerkiksi tyttöjen pensionaattiopetuksesta ja muista merkittävistä taitekohdista. Myös koulusuunnittelutoimikunnan dokumentteja löytyi Turun kaupunginarkistosta varsin runsaasti, koska monenlaista asiaa ja yksityiskohtaa piti dokumentoida suunnittelutyötä visusti tarkkailleelle lääninhallitukselle.

Tavoitteena helppolukuinen mutta oppikirjamainen teos

Kirjasta haluttiin tehdä luettava, vaikka tietokirja onkin.
– Kirjan sivuja on elävöitetty runsaalla kuvituksella, kiitos kuvatoimittaja Lauri Tiikasalon. Kaksipalstaisuus helpottaa lukemista. Ja vaikka tämä ei mikään väitöskirja olekaan, kirja on myös varsin hyvin dokumentoitu, ja se sisältää 950 lähdeviitettä, Ikonen kertoo.

Kirjan ulkoasusta vastanneelle Turun ammatti-instituutin aikuiskoulutuksessa graafista alaa opettavalle Markku Pennaselle kokemusta vastaavanlaisista töistä on kertynyt esimerkiksi jo mainitun ammatillisen koulutuksen historian taittamisesta.
– Projekti oli mielenkiintoinen, vaikka tulin vasta loppuvaiheessa mukaan. Esimerkiksi jo kirjan vedokset herättivät mielenkiintoa kollegoissa ja tutuissa. Olihan monella turkulaista koulua käyneellä omakohtaisia muistoja menneistä ajoista ja tutuista kouluista, Pennanen kertoo.

Historiateos on tehty pitkälti sivistystoimialan omin voimin. Historiatoimikunnan jäsenet ovat entisiä opetustoimen työntekijöitä, teoksen ulkoasusta ja taitosta on vastannut graafisen alan opettaja Markku Pennanen ja kirjan kirjoittanut Nummenpakan koulussa pitkään historiaa opettanut FT Kimmo Ikonen. Ruotsinkielisen käännöksen on tehnyt entinen Turun kaupungin ruotsinkielisen opetustoimen johtaja Bo Rosenberg.

--------------

Turun kaupungin yleissivistävän koulutuksen historiateos kokoaa paikallisen koulutuksen vaiheet 140 vuoden ajalta aina vuodesta 1872 uuden kansakoulun alkuajoista yksityisen ja valtiollisen oppikoulujärjestelmän kunnallistamiseen ja nykyiseen peruskoulu- ja lukiojärjestelmään.

Lataa historiateos:

Kimmo Ikonen, Skolorna i Åbo avspeglar sin tid 1872 - 2012 (pdf)
Suomenkielinen historiateos / Kimmo Ikonen, Turun koulut aikansa ilmiönä 1872–2012 (pdf)

Tutustu myös sivistystoimialan muihin julkaisuihin