Turun kaupungin uusi varhaiskasvatussuunnitelma on valmis. Uuden suunnitelman suurin ero edelliseen on se, että nyt se on normi.

Uudessa varhaiskasvatussuunnitelmassa lapsilähtöisyys korostuu entisestään, samoin huoltajien ja lasten osallisuus.

– Jokaiselle lapselle tehdään lain mukaan varhaiskasvatussuunnitelma, jossa huoltajien ja lapsen kanssa (ikätaso huomioiden) sovitaan, millä toimenpiteillä lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista tuetaan, taustoittaa varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Ulla Soukainen.

Tavoitteet varhaiskasvatukseen asetetaan henkilökunnalle ja oppimisympäristölle, ei lapselle. Varhaiskasvatuskeskustelu käydään lapsen syntymäpäivän aikoihin, jolloin samalla pystytään täyttämään huoltajien kanssa neuvolan yhteistyölomake.

– Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmalla ja neuvolan yhteistyölomakkeella on erilainen tavoite. Neuvolan yhteistyölomakkeessa arvioidaan lapsen kehitystä. Turun varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu yksiköissä käytyjen keskustelujen pohjalta ja yhteistyötahoja hyödyntäen, kuten seurakunnan, neuvolan, vapaa-aikatoimialan jne. Suunnitelma on pyritty kirjoittamaan siten, että sen lukiessaan sekä huoltajat että varhaiskasvatuksen työntekijät tietävät, mistä turkulaisessa varhaiskasvatuksessa on kyse.

Tutustu varhaiskasvatussuunnitelmaan:

Lue lisää Turun kaupungin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmista: