Turun saama Committed to Excellence -tunnustus kertoo kaupungin sitoutumisesta systemaatti-seen toiminnan parantamiseen. Suomessa EFQM Excellence -tunnustuksia jaetaan vuosittain kymmenkunta, niistä noin puolet julkisen sektorin toimijoille.

Arvioinnin toteutti Laatukeskus, joka on The European Foundation for Quality Managementín (EFQM) partneri Suomessa.

Kehittämismalli on yhtenäistänyt kehittämisen johtamisen

Turun kaupungin kehittämismalli kaupunkiorganisaation toimialarajat ylittävä toimintamalli. Keskeisenä tavoitteena on, että kaupungin voimavaroja suunnataan tulevaisuuden kannalta tuloksellisiin projekteihin ja että ne ohjataan menestyksekkäästi alusta loppuun. Mallia tukeva tekninen tietojärjestelmä on lisännyt läpinäkyvyyttä kehittämisen johtamisessa ja seurannassa. Samalla on kyetty löytämään synergioita kaupungin sisällä ja välttämään päällekkäistä työtä.

– Systemaattinen mallin käyttö lisää kehittämisen sujuvuutta ja vaikuttavuutta, summaa kaupunginjohtaja Aleksi Randell kehittämismallin hyötyjä.

Kaupungin kehittämissalkussa on lähes 800 hanketta ja projektia. Projektit edistävät kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista, kuten kaupunkilaisten hyvinvointia, yritysten toimintaedellytyksiä ja alueen elinvoimaa sekä tehostavat sisäisiä toimintatapoja ja rakenteita.

Yhä useammin projektien tavoittelemat muutokset toteutetaan erilaisissa yhteistyöverkostoissa. Kun samaan aikaan kehittämisen kompleksisuus on lisääntynyt ja toimintaympäristön muutosvauhti nopeutunut, on kehittäminen muuttunut entistä vaativammaksi. Kehittämismalli tuo yhteiset rakenteet, ohjauksen ja käsitteistön sekä hyväksi havaitut toimintatavat kaupungin kehittämisen kokonaisuuden ja yksittäisten projektien johtamiseen.

Tunnustus toimialarajat ylittävän yhteistyön voimasta

– Tämä on Turun kaupungille hieno saavutus, josta voimme kaikki olla ylpeitä, sanoo strategia- ja kehittämisjohtaja Jussi Vira hymyssä suin. – Tunnustus on osoitus pitkäjänteisen toimialarajat ylittävän yhteistyön voimasta. Kuka olisi uskonut vuoden 2013 alussa, että neljän vuoden päästä kehittämismallille myönnetään laatutunnustus ensimmäisenä kaupunkina Suomessa. Keskeisessä roolissa on ollut kaupungin johdon sitoutuminen ja tuki, jota voi hyvällä syyllä luonnehtia erinomaiseksi esimerkiksi paremmasta johtamisesta. 

Arviointi perustui EFQM Excellence -malliin, jota käytetään myös Euroopan laatupalkinnon sekä useimpien eurooppalaisten kansallisten laatupalkintokilpailujen arviointiperusteena.  EFQM Excellence -mallin avulla paikannetaan vahvuudet ja kehityskohteet. Sitä käytetään arviointikehyksenä niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla.

– Arviointi toi esiin vahvuuksia, mutta myös ulkopuolisen näkemyksen siitä, missä voimme vielä parantaa. Tunnustus on tärkeä siinäkin mielessä, että se innostaa meitä jatkamaan eteenpäin ja nostamaan rimaa vähän entisestään, toteaa Jussi Vira.

Committed to Excellence -tunnustukset jaetaan 17.5. Laatukeskuksen vuosittaisilla Laatupäivillä, jotka vietetään tänä vuonna Turussa.

Asiasanat: