Hallitus esittää vuoden 2017 ensimmäisessä lisätalousarviossa rahoitusta Lounais-Suomen positiivisen rakennemuutoksen osaamistarpeisiin vastaamiseksi. Rahoitusta esitetään tekniikan alan koulutukselle sekä Uudenkaupungin radan sähköistämiseen.

Koulutusjärjestelmän uudistamisen tarve perustuu Turussa syksyllä 2016 tehtyyn aloitteeseen. Lisärahoituksella on tarkoitus vahvistaa korkeakoulutusta ja ammatillista koulutusta. Turkuun perustettaisiin tekniikan alan yhteistyöyliopisto ja ammattikorkeakoulun tutkintomääriä nostettaisiin. Ammatillisen koulutuksen kasvupiloteilla lisätään toisen asteen koulutustarjontaa Lounais-Suomessa.

- Lisäbudjetin rahoitus Turkuun ja Lounais-Suomeen antaa erinomaisen pohjan edetä entistä voimakkaammin yhdessä. Nyt pitää varmistaa, että uudet ratkaisut saadaan nopeasti toteutukseen ja vaikuttaviksi, sanoo Turun kaupunginjohtaja Aleksi Randell.

Korkeakoulut aloittavat välittömästi valmistelut tekniikan alan "yhteistyöyliopiston", Finnish Institute of Technologyn (FIT) perustamiseksi suomalaisten korkeakoulujen yhteistyössä. Turun yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston, Lappeenrannan teknillisen yliopiston, Oulun yliopiston, Vaasan yliopiston, Aalto-yliopiston ja Åbo Akademin tekniikan alan koulutustarjontaa yhdistävän verkoston keskipisteeksi tulisi Turku Future Technologies –osaamiskeskus (TFT). 

-  Turun kaupunki on valmis jatkossakin panostamaan aloitteestamme perustettuun TFT-yhteistyöhön ja sen vahvistamiseen, Aleksi Randell korostaa.

Turun kaupunki on valmis jatkossakin panostamaan aloitteestamme perustettuun TFT-yhteistyöhön ja sen vahvistamiseen.

Aleksi Randell

- Verkostoyliopistomallin toimivuuteen liittyy myös perusteltuja epäilyjä, minkä vuoksi on tärkeää että sitä mitataan ja arvioidaan toiminnan käynnistyttyä. Näin varmistetaan että malli vastaa aidosti käytännön tarpeisiin.

Turku Future Technologies -osaamiskeskuksen luomiseen esitetään 2 miljoonan euron rahoitusta 3 vuoden aikana. Tekniikan alan yhteistyöyliopistolle esitetään 12 miljoonan ja ammattikorkeakoulutuksen vahvistamiselle 4 miljoonan euron rahoitusta vuosille 2017–2021. Ammatillisen koulutuksen kasvupiloteille esitetään 2 miljoonan euron lisärahoitusta.

Uudenkaupungin radan sähköistämiseen ehdotetaan hallituksen lisätalousarvioesityksessä 21 miljoonan euron valtuutta. Sähköistämisen tavoitteena on saada kustannussäästöjä liikennöinnissä sekä pienentää turvallisuus- ja ympäristöriskejä Turun ratapihalla.

- Radan sähköistäminen mahdollistaa Uudenkaupungin sujuvamman liikenteen lisäksi Turun ratapihan alueen uudenlaisen kehittämisen. Tähän kaupunki tulee panostamaan, Aleksi Randell lupaa.

VM:n tiedote 19.5.2017: Hallitus päätti vuoden 2017 ensimmäisestä lisätalousarvioesityksestä