Omaishoitajien maksuttomat terveystarkastukset alkoivat Turussa toukokuun alkupuolella. Omaishoitajalle haetaan hänen hyvinvointiaan parhaiten tukeva palvelu tai apu.

Lisätiedot

Omaishoidon laki tuli voimaan 1.7.2016.  Laissa todetaan mm., että kunnan on tarvittaessa järjestettävä omaishoitajalle hyvinvointi- ja terveystarkastuksia sekä hänen hyvinvointiaan ja hoitotehtäväänsä tukevia sosiaali- ja terveyspalveluja.

Mitä tarkoittaa omaishoitaja?

Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti. Omaishoitaja on tehnyt omaishoitosopimuksen kunnan kanssa.

Lukuja Turusta

  • Omaishoitajia, joille maksetaan säännöllisesti palkkiota on 938
  • Yli 18-vuotiaiden omaishoidon tuessa oli tammikuussa 2017 omaishoidettavia 990
  • Vanhin omaishoitaja on 94-vuotias
  • Omaishoitajista yli 75-vuotiaita on 350
  • Keski-ikä on 67 vuotta
  • Omaishoitajista miehiä 345 ja naisia 657

Kuvassa: Eino on ollut vuodesta 2009 alkaen vaimonsa omaishoitaja. Henna Haltia mittaa verenpaineen.

Sairaanhoitaja Henna Haltia tekee terveystarkastuksia Ruusukorttelissa. Tavoitteena on edistää omaishoitajan ja koko perheen hyvinvointia. Samalla tuetaan omaishoitajaa tekemään omaa terveyttään ja hyvinvointiaan edistäviä valintoja.

Keskustelun kautta muutokseen

Hyvinvointi- ja terveystarkastuksiin kutsutaan ensimmäisenä yli 75-vuotiaat omaishoitajat, jotka ovat toimineet omaishoitajina kaksi vuotta tai kauemmin eivätkä ole käyneet lääkärin vastaanotolla vuoden 2016 aikana. Heitä on Turussa 41. Lääkärillä viime vuonna käyneet mukaan laskettuna omaishoitajia on 119.

- Soitan omaishoitajalle ja sovimme tarkastuksen ajankohdan. Kerron myös, että lähetän heille kyselyn eli ns. cope-lomakkeen täytettäväksi ennen tarkastukseen saapumista. Näin omaishoitaja voi jo ennakkoon pohtia hyvinvointiinsa liittyviä kysymyksiä, sairaanhoitaja Henna Haltia kertoo.

Yhdelle terveystarkastuskäynnille on varattu aikaa tunnista puoleentoista tuntiin.

- Tavoitteena on jutella rauhassa, etsiä henkilökohtaisesti parhaiten omaishoitajan hyvinvointia lisääviä keinoja ja estää samalla uupumusta.

Tavoitteena on jutella rauhassa, etsiä henkilökohtaisesti parhaiten omaishoitajan hyvinvointia lisääviä keinoja ja estää samalla uupumusta. Toki teemme myös kaikki terveystarkastukseen kuuluvat mittaukset: pituus, paino, BMI, verenpaine ja tarvittaessa otetaan verensokeri ja tehdään myös erilaisia testejä / mittauksia yksilöllisen tarpeen mukaan mm. muistitesti, toimintakykyyn ja ravitsemukseen liittyviä mittauksia jne.

Tuntosarvet pystyssä

Työssä on tärkeää tuntea kaupungin organisaatio ja sen tarjoamat palvelut, eikä vain kaupungin vaan myös järjestöjen tarjonta. Palveluohjaus on olennaisessa roolissa. Omaishoitajien kanssa haetaan juuri heidän hyvinvointiaan parhaiten tukevia ratkaisuja.

- On oltava hereillä, työ ei ole pelkkää kirjaamista vaan haluan antaa asiakkaan arkeen jotain konkreettista apua, jos hän sitä tarvitsee. Kaikki lähtee yksilöllisistä tarpeista. Tutustutaan liikuntamahdollisuuksiin, palveluntuottajiin, jotka voivat tukea hoidettavan arkea ja tätä kautta auttaa omaishoitajaa jaksamaan. Esimerkiksi muutamille omaishoitajalle on löytynyt Youtubesta rentoutusvideoita, joista he saavat keinoja hyvinvointinsa edistämiseen. Tätä kautta myös jaksaminen paranee, Henna Haltia jatkaa.

Palveluohjauksen kirjo on siis laaja. Omaishoidettavalle myönnettävät palvelusetelit eivät ole aina heille tuttuja.

- Voimme käydä vastaanotolla yhdessä läpi, mistä palveluseteleistä löytyy lisätietoa. Turussa palvelusetelitiedot löytyvät parastapalvelua.fi-sivustolta. Katsomme yhdessä, miten sieltä löytyvät palveluntuottajat ja keitä he ovat.

- Palvelusetelit ovat olleet harkinnassa ja osalle niitä on jo myönnetty. Käyttöön niitä ei ole vielä otettu.

Henna Haltia voi myös ohjata omaishoitajan jatkohoitoon.

- Voin ohjata asiakkaan esimerkiksi muistikoordinaattorille, sosiaalityöntekijälle, ottamaan yhteyttä omaishoidontuen ohjaajaan hoidettavan asioissa, fysioterapeutin- tai terveysaseman lääkärin vastaanotolle jne. sekä tasapainoryhmään (johon tarvitaan lääkärin tai fysioterapeutin lähete). Hyvinvointikeskuksissa Ruusukorttelissa ja Lehmusvalkamassa sekä kaupungin urheilutiloissa järjestetään myös tasapainoryhmiä, joihin ei tarvita lähetettä.

Kaikkien kohdalla jatkohoito-ohjauksen tarvetta ei edes ole. Omaishoidettavalle palvelut räätälöi puolestaan omaishoidontuen ohjaaja.

Terveystarkastuksessa käytyään, omaishoitaja saa palautelomakkeen, jossa mm. kysytään, mitä omaishoitaja on tehnyt hyvinvoinnin edistämiseksi terveystarkastuksen jälkeen terveystarkastuksen jälkeen.