Turussa uusi kaupunginvaltuusto kokoontuu ensimmäisen kerran 12. kesäkuuta. Sidonnaisuustiedot siirtyvät Päättäjäpalvelun kautta verkkoon lain määräämän kahden kuukauden sisällä.

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukainen sidonnaisuustietojen ilmoitusvelvollisuutta koskeva säädös tulee voimaan kesäkuun alussa, jolloin kuntavaaleissa valitut uudet kunnanvaltuustot aloittavat toimintansa. Säädöksessä määritellään, että kuntapäättäjien tulee kertoa sidonnaisuustietonsa kunnan verkkosivuilla. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu luottamustoimeensa tai virkaansa.

Turussa valtuustolla ja lautakuntien luottamushenkilöillä on ollut käytössään keväästä 2016 asti niin sanottu ”Päättäjäpalvelu”. Palvelu on tarkoitettu luottamushenkilöiden työvälineeksi erityisesti kokousmateriaalien käsittelyä varten. Päättäjäpalvelussa luottamushenkilöt näkevät yhdessä näkymässä reaaliaikaisesti päivittyvän kaupungin säännöstön, ohjeet, esityslistat ja pöytäkirjat sekä kokousajat. Päättäjäpalvelun käyttöönoton jälkeen on pystytty luopumaan ylimääräisistä paperisista prosesseista ja runsaasta sähköpostikirjeenvaihdosta.

Turku hyödyntää Päättäjäpalvelua sidonnaisuustietojen ilmoittamiseen

Päättäjäpalvelua jatkokehitettiin kevään 2017 aikana ja nyt luottamushenkilöt pystyvät käsittelemään henkilökohtaisia tietojaan digitaalisesti. Sidonnaisuustiedot kuuluvat näihin itse päivitettäviin tietoihin. Sidonnaisuustiedot siirtyvät Päättäjäpalvelun kautta Turun kaupungin verkkosivuille. Turussa uusi kaupunginvaltuusto kokoontuu ensimmäisen kerran 12. kesäkuuta. Sidonnaisuustiedot siirtyvät Päättäjäpalvelun kautta verkkoon lain määräämän kahden kuukauden sisällä ensimmäisen kokouksen päivämäärästä lukien.