Korotettu työllisyyden Turku-lisä on tarkoitettu kolmannen sektorin tukityöllistämisen rahoittamiseen. Turku-lisää myönnetään tilanteessa, jossa Varsinais-Suomen TE-toimisto ei voi myöntää lainkaan tai täyttä palkkatukea.

TE-toimiston palkkatuki kolmannen sektorin toimijoille

Varsinais-Suomen TE-toimiston yhdistyksille, säätiöille ja uskonnollisille yhdyskunnille myönnettävän 100 %:n palkkatuen henkilö­työvuosikiintiö tälle vuodelle täyttyi jo huhtikuussa 2017.

TE-toimisto voi kuitenkin edelleen myöntää palkkauskustannukset osittain kattavaa 30–50 % palkkatukea.

Turku-lisällä tuetaan välityömarkkinoita sekä pitkään työttömänä olleiden turkulaisten työllistymistä avoimille markkinoille. Lisäksi tuella on tarkoitus turvata yleishyödyllisten kolmannen sektorin toimijoiden keskeiset toiminnot valtion palkkatuen alentuessa tai puuttuessa kokonaan.

Korotettua työllisyyden Turku-lisää voidaan myöntää yhdistykselle, säätiölle tai rekisteröidylle uskonnolliselle yhdyskunnalle, joka työllistää työttömän turkulaisen työssäoloehdon täyttävästi ja jolle ennen työsuhdetta on maksettu yli 300 pv työmarkkinatukea työttömyyden perusteella. Tukea myönnetään TE-toimiston palkkauskustannukset osittain kattavan palkkatuen jälkeen työnantajalle jääviin palkkauskustannuksiin.

Tukea voidaan myöntää sekä kokonaan uusiin työsuhteisiin että sellaisiin työsuhteisiin, joissa yhdistys (tmv.) jatkaa olemassa olevaa työsopimusta työssäoloehdon täyttävästi.

Vaatimukset työllisyyden Turku-lisän myöntämiselle:

 • yhdistys (tai säätiö) palkkaa turkulaisen
  1) yli 300 pvää työmarkkinatukea saaneen henkilön vähintään palkkatuen myöntämisen ajaksi
      tai
  2) jatkaa yhdistyksessä voimassaolevaa työsuhdetta työssäoloehdon täyttävästi, ja jonka työntekijä on ennen työsuhdettaan saanut yli 300 pv työmarkkinatukea työttömyyden perusteella
 • työsuhteeseen on haettu palkkatukea
 • työaika on vähintään 20 h/vko
 • työsopimus noudattaa alan työehtosopimusta

Eduksi uusissa työsuhteissa luetaan:

 • työllistetyn työpanos edistää yhdistyksen toimintaa
 • työllistetyn työllistyvyysedellytykset kasvavat työsuhteen aikana ja hänen kanssaan käydään läpi jatkosuunnitelmia työllistymisen kannalta
 • yhdistyksen toiminta tuottaa turkulaisia hyödyttäviä sosiaali-, terveys-, kulttuuri-, liikunta- tai muita hyvinvointipalveluja
 • työllistettävä henkilö on saanut työmarkkinatukea työttömyyden perusteella yli 1000 pvä

Tuki palkkauskustannuksiin maksetaan ennakkoon ilmoitettujen palkkauskustannusten mukaan. Palkkauskustannuksiksi huomioidaan enintään 1600 €/kk. Yhdistys toimittaa jälkikäteen tiedot palkkauskustannuksista 2 kk:n välein maksettujen tukien ja varsinaisten kustannusten tarkistamista varten.

Haku on voimassa siihen vuosittain varatun määrärahan puitteissa.