Yhtenäinen varauspalvelu kokoaa Turun kaupungin varattavat palvelut saman tietojärjestelmän alle ja helpottaa erityiseti järjestöjen toimintaa.

Turussa käynnistetään uusi projekti, jonka tarkoituksena on tuoda kaupungin tiloja ja muita varattavia palveluita paremmin kaupunkilaisten ja paikallisten järjestöjen käyttöön. Turkulaisille projektin lopputulos näyttäytyy yhtenäisenä varauspalveluna, jonka kautta kaikki kaupungin tilat, välineet ja erilaiset henkilökunnan palvelut ovat varattavissa ja maksettavissa mutkattomasti yhden ja saman järjestelmän kautta.

Jatkossa myös turkulaisten yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden on mahdollista tarjota omia vastaavia palveluitaan muiden kaupunkilaisten käyttöön.

”Käynnistyvän projektin tuloksena kaupungin tiloja avataan nykyistä enemmän kuntalaisten ja kolmannen sektorin käyttöön. Samalla tilojen varausmahdollisuuksia kehitetään ja yhtenäistetään”, sanoo projektista vastaava Turun kaupungin suunnittelija Marjo Marjamäki.

Turun kaupungilla on erilaisia tiloja kaikissa kaupunginosissaan. Tarjoamalla monipuolisia tiloja kaupunkilaisten ja järjestöjen käyttöön Turku haluaa vastata paitsi järjestöjen vaihteleviin tilatarpeisiin, myös asukkaittensa toiveisiin saada enemmän alueellisia harrastusmahdollisuuksia. Uuden palvelun avulla varausten tekeminen helpottuu ja tilojen käyttöastetta saadaan nostettua.

Projektin tueksi on laadittu myös kysely, jonka avulla kaupunki haluaa kartoittaa turkulaisten yhdistysten tilatarpeita. Kyselyyn voivat vastata kaikki järjestöt, joilla on tai on ollut tarvetta jonkinlaiselle tilalle esimerkiksi kokouksia, harrastuskerhoja tai erilaisia tilaisuuksia ja tapaamisia varten. Myös ne järjestöt, joilla on tällä hetkellä jokin tila käytössään, ovat tervetulleita vastaamaan kyselyyn. Kysely on auki 15.6 asti ja siihen vastaaminen vie aikaa noin 10 minuuttia.