Humalistonkadulle on rakennettu pyöräily-yhteys Ratapihankadulta Yliopistonkadulle. Uusien pyöräkaistojen myötä toteutuu yhtäjaksoinen pyöräilyreitti rautatieasemalta jokirantaan.

Humalistonkadun yhteys on rakennettu osin pyörätienä, osin pyöräkaistana.

Yliopistonkadun ja Puutarhakadun välille on rakennettu kaksisuuntainen pyörätie korttelin puolivälissä sijaitsevalle suojatielle saakka. Suojatien kohdalla pyörätie jakautuu kahdeksi yksisuuntaiseksi pyörätieksi, jotka sijaitsevat kummallakin puolella katua. Ennen Puutarhakadun risteystä yksisuuntaiset pyörätiet muuttuvat pyöräkaistoiksi. Risteyksen jälkeen pyöräkaistat jatkuvat molemmilla puolilla katua Ratapihankadun risteykseen. Pyöräkaistat on merkitty katuun ajoratamerkinnöillä ja värillisellä asfaltilla.

Vaikutukset pysäköintiin

Asiointipysäköintimäärät samoin kuin asukaspysäköintipaikkojen määrä pysyvät Humalistonkadun lähialueella lähes ennallaan muutosten jälkeen

Pyöräkaistojen ja -teiden myötä asiointipysäköintipaikat vähenevät Humalistonkadun varrelta noin 20 ruudulla, mutta uudet korvaavat paikat toteutetaan Käsityöläiskadulle ja Rauhankadulle. Käsityöläiskadun vinopysäköinti (välillä Rauhankatu–Läntinen Pitkäkatu) muutetaan kohtisuoraksi, jolloin parkkipaikat lisääntyvät merkittävästi. Rauhankadulla (välillä Käsityöläiskatu–Humalistonkatu) taas kaikki parkkipaikat muutetaan maksullisiksi lyhytaikaisen asiointipysäköinnin mahdollistamiseksi. Lisäksi Rauhankadulle (Käsityöläiskatu–Jarrumiehenkatu) lisätään asukaspysäköintipaikkoja.

Lisätietoja:

Asiasanat: