Rintamaveteraanit ja rintamatunnuksen omaavat saavat halutessaan Menumat-ateriapalvelun käyttöönsä maksutta vuoden 2017 loppuun asti. Laitteen avulla asiakas voi itse valita sopivimman ruokailuajankohdan ja myös aterian, jonka hän haluaa kulloinkin syödä.

Rintamaveteraaneilta on tiedusteltu, mitä palveluita he erityisesti haluaisivat kotiinsa. Ateriapalvelu on ollut yksi toivotummista. Tällä hetkellä Posti toimittaa turkulaisille ikäihmisille jäähdytettyjä tukipalveluaterioita kaksi kertaa viikossa, jos asiakas on hankkinut palvelun.

Rintamaveteraaneille tarjotaan vaihtoehdoksi Menumat-ateriapalvelua, johon kuuluvat pää- ja jälkiruoka sekä palvelu käyttöopastuksineen. Laitteessa on puheella ohjaava toiminto ja se kertoo, milloin ruoka on valmista. Puhetoiminnon voi myös poistaa käytöstä, jos asiakas näin haluaa.  

Muutama veteraani on nyt lähdössä kokeilemaan laitteen käyttöä.

Palvelun pilotoinnilla halutaan parantaa asiakkaiden ravitsemusta, tukea kotona asumista, lisätä asiakkaiden arjen autonomiaa ja suunnata kotihoidon käynnit paremmin. Turun kaupunki haluaa näin ylläpitää jo iäkkäiden veteraanien kokonaisvaltaista fyysistä toimintakykyä heidän vielä kotona asuessaan.  

Lisäksi tukipalveluaterioita tilaaville Turun kaupungin kotihoidon asiakkaille Menumat on tulossa yhdeksi palveluvaihtoehdoksi myöhemmin syksyllä. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti rintamaveteraanien ja kotihoidon asiakkaiden osalta asiasta kokouksessaan 25.4.2017.

Mikä Menumat?

Menumat-laitteen avulla asiakas pystyy omatoimisesti valmistamaan ravitsevan lämpimän aterian. Nappia painamalla laite kertoo puheella, mitä se milloinkin tekee tai voi tehdä. Tarvittaessa palvelulaitteella on mahdollista myös ajastaa aterian kuumennus haluttuna ajankohtana. Näin esimerkiksi kotihoidon henkilöstöllä on parempi mahdollista suunnitella työpäivän kulkua.

Laitteessa on pakastin, jossa on erilaisia ateriavaihtoehtoja. Valittu ateria laitetaan kiertoilmauuniin. Kun ateria on lämmitetty, laite ilmoittaa siitä puheella käyttäjälle.

Menumat on käytössä noin 1500 kotona asuvalla asiakkaalla Suomessa. Menumat-palvelua käyttäviltä on myös kysytty palautetta laitteesta. Palaute on ollut pääosin positiivista.