Kaupunginjohtajan virkaan haetaan rohkeaa ja näkemyksellistä johtamisen ammattilaista, jolla on hyvät yhteistyötaidot ja laajat verkostot. Haussa on moderni edelläkävijä, joka samalla tunnistaa Turun ainutlaatuisen historian arvon.

Kaupunginjohtajan tehtävänä on johtaa kaupungin hallintoa ja taloutta sekä toimielinten, laitosten ja kaupungin henkilökunnan toimintaa. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää vankkaa talouden osaamista ja strategista näkemystä.

Turku toimii lounaisen Suomen positiivisen rakennemuutoksen veturina. Kaupunginjohtajan työn luonteessa korostuvat elinkeino- ja suhdetoiminta, kansainvälinen yhteistyö sekä yhteistyö muiden kaupunkien, maakuntien ja valtion organisaatioiden kanssa. Vaativassa tehtävässä onnistumista edesauttavat hyvä elinkeinoelämän tuntemus ja laaja-alainen yhteiskunnallinen ymmärrys.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja soveltuva johtamis- ja muu kokemus sekä perehtyneisyys kunnallishallintoon. Lisäksi arvostetaan hyvää kielitaitoa.

Viran kokonaispalkka on 15.310,62 euroa/kk. Virka täytetään neljän vuoden määräajaksi ja siinä on kuuden kuukauden koeaika.

Lisätiedot ja hakuilmoitus Kuntarekryssä