Turun kaupunki valmistelee Koroisten sähköaseman ja Raunistulan välisille pelloille asemakaavanmuutosta siirtolapuutarhatoiminnan mahdollistamiseksi. Alueella tehdään arkeologisia tutkimuksia syys-lokakuun aikana. Tutkimuksilla selvitetään alueella sijaitsevan muinaisjäännöksen rajaus sekä mahdollinen tarkempien tutkimusten tarve.

Kuva: Asemakaavanmuutosalue kartalla

Kaavanmuutosalueen pohjoisosassa olevalla pellolla sijaitsee rautakautis-keskiaikainen muinaisjäännösalue, jolta on löytynyt useita esineitä, muun muassa saviastianpaloja, kangaspuun painon katkelmia ja piitä.

Nyt tehtävä tutkimus ei ole arkeologinen kaivaus, vaan selvitys, joka pohjalta tarkennetaan muinaisjäännöksen rajausta, kartoitetaan mahdollisia uusia löytöpaikkoja ja arvioidaan tarkempien arkeologisten tutkimusten tarvetta. Samalla arvioidaan muinaismuistojen ja mahdollisten uusien tutkimustarpeiden vaikutusta alueen suunnitellulle maankäytölle. Alueelle kaivetaan tutkimusten yhteydessä joitakin koekuoppia, mutta aluetta ei tutkita läpikotaisin.

Arkeologiset tutkimukset tekee Muuritutkimus Ky, Turun Kiinteistöliikelaitoksen tilauksesta.

Kaavamuutoksen tavoitteena siirtolapuutarha ja viljelypalstat

Koroisten siirtolapuutarha -asemakaavanmuutoksen tavoitteena on mahdollistaa siirtolapuutarhan ja viljelypalstojen rakentaminen peltoalueille, joille on voimassa olemassa asemakaavassa osoitettu teollisuus- ja varastorakennuskortteleita.

Koroisten siirtolapuutarha kaavahaussa