Turun ydinkaupunkiseudun asukkaiden mielestä etenkin pyöräreittien jatkuvuutta sekä pyöräilyn ja jalankulun turvallisuutta tulee parantaa. Myös runkobussilinjastoa sekä joukkoliikenteen sujuvuutta tukevia mobiilisovelluksia tulee kehittää. Nämä mielipiteet nousivat esiin keväällä 2017 tehdyn liikenneympäristökyselyn vastauksista.

Kyselyn toteutti Varsinais-Suomen liitto ja Valonia osana kansainvälistä CIVITAS ECCENTRIC -hanketta. Suomessa hankkeen päätoteuttaja on Turun kaupunki. Vuosina 2016–2020 toteuttavan hankkeen keskeisenä tavoitteena on lisätä kestäviä liikkumismuotoja.

Kyselyyn vastasi 3530 Turun, Naantalin, Raision, Liedon ja Kaarinan asukasta. Kyselyllä testattiin kohtaavatko seudun voimassa olevan liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet seudun asukkaiden näkemysten kanssa.

Seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman keskeisenä tavoitteena on parantaa kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen olosuhteita. Puolet kaikista vastaajista koki joukkoliikenteen kehittämisen seudulla tärkeimmäksi tavoitekokonaisuudeksi. Tämän perässä seurasi pyöräilyn kehittäminen, jonka yli kolmannes vastaajista nosti tärkeimmäksi.

─ Vastaajista ainoastaan noin kymmenes koki autoliikenteen kehittämisen tärkeimpänä tavoitekokonaisuutena kaupunkiseudulla. Myös ympäri vuoden autoilevista jopa puolet koki joukkoliikenteen kehittämisen ensisijaiseksi tavoitteeksi kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyössä, kuvailee tuloksia analysoinut kestävän liikkumisen asiantuntija Mikko Koskinen Valoniasta.

Vastaajista noin 80 prosenttia piti kokonaisuudessaan kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden kehittämistoimenpiteitä vähintään melko tärkeinä. Tärkeimmiksi näistä kehittämistoimenpiteistä nousivat kävely- ja pyöräilyreittien jatkuvuuden parantaminen, säännöllisen liikennekasvatuksen tarjoaminen peruskouluissa sekä pyöräilyn ja jalankulun liikenneturvallisuuden parantaminen.

Joukkoliikenteen edistämiseksi vastaajat toivoivat lippujen ostamista helpottavien sekä ajantasaista matkustajainformaatiota tarjoavien mobiilisovellusten kehittämistä, reaaliaikaisten bussin saapumisajan ilmoittavien näyttöjen lisäämistä pysäkeillä sekä tiheän vuorovälin runkobussilinjaston kehittämistä.

Keinoja vähentää henkilöautoilua ja ruuhkia

Työmatkansa autoilevista vastaajista noin kolmannes olisi valmis siirtymään joukkoliikenteen käyttäjäksi, jos heidän käyttämiensä bussien vuoroväliä tihennettäisiin aamuisin, päivisin ja iltaisin alle 10 minuuttiin tai jos bussilla kuljettu matka-aika lyhenisi 10 minuutilla. Viidennes työmatkansa autoilevista vastaajista olisi puolestaan valmis siirtymään työmatkapyöräilijöiksi, jos pyöräteiden kuntoa ja pyöräilyn sujuvuutta parannettaisiin.

─ Tavoitteena on myös hyödyntää olemassa olevaa seudun liikenneverkkoa mahdollisimman tehokkaasti. Tällä hetkellä liikenneverkon kapasiteetti on koetuksella lähinnä vain aamu- ja iltapäivän ruuhkahuippujen aikaan. Jos näitä ruuhkahuippuja pystyttäisiin vähentämään, vähenisivät myös tarpeet kalliisiin liikenneinvestointeihin, toteaa liikennesuunnittelija Mari Sinn Varsinais-Suomen liitosta.

Pääsääntöisesti autoilevista yli 60 prosenttia olisi valmis vaihtamaan pidemmälle reitille ruuhka-aikana, jos he saisivat reitistä ajoissa tiedon mobiililaitteeseen. Vajaa puolet vastaajista olisi valmis vähentämään ruuhkahuippuja kulkemalla töihin ennen tai jälkeen ruuhkahuippujen.

Asukkaat toivovat lisää vaikutusmahdollisuuksia

Jatkuvan seudullisen liikennejärjestelmätyön yhtenä tavoitteena on saada alueen asukkaiden mielipiteitä kuuluville liikenneolosuhteita kehitettäessä.

─ Erilaiset asukasryhmät tavoitetaan erilaisin osallistavin menetelmin. Esiin nousi uudenlaisten sovellusten, kuten mobiilisovellusten kasvava tarve joukkoliikenteen sekä pyöräilyolosuhteiden kehittämisessä, kuvailee Mikko Koskinen.

Tutustu liikenneympäristökyselyn tuloksiin osoitteessa:
www.valonia.fi/liikenneymparistotulokset

Uutinen luottavissa kokonaisuudessaan Valonian verkkosivuilla.