Lautakunta käsittelee kokouksessaan mm. eläinhoitolaa koskevan sopimuksen laajentamista myös Auraan ja Marttilaan.

Turun kaupungin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 26.9. Kokouksessa käsitellään mm. seuraavia uusia asioita.

Sopimus eläinhoitolaa koskevasta yhteistyöstä Auran ja Marttilan kuntien kanssa

Eläinsuojelulain mukaan kunnan on järjestettävä irrallaan tavatun ja talteen otetun koiran, kissan tai muun vastaavan pienikokoisen seura- tai harrastuseläimen tilapäinen hoito. Turulla on löytöeläinten hoitoa Turun eläinhoitolassa koskeva yhteistyösopimus useiden kuntien kanssa. Auran kunta ja Marttilan kunta ovat ilmoittaneet haluavansa liittyä sopimukseen.

Lautakunnalle esitetään, että asiaa koskevat yhteistyösopimukset Auran ja Marttilan kuntien kanssa hyväksytään. Sopimusten mukaan eläimen omistusoikeus siirtyy Turulle, jos eläimen omistajaa ei löydetä eläinsuojelulaissa määritellyn säilytysajan kuluessa tai eläintä ei voida eläinsuojelullisista syistä hänelle luovuttaa.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen päätös vaarantamiskiellosta

Varsinais-Suomen ELY-keskus on 8.9. antanut päätöksen, jossa kielletään ryhtymästä sellaisiin toimenpiteisiin, jotka vaarantavat osoitteessa Kaivokatu 1 sijaitsevan funktionalistisen asuinrakennuksen kulttuurihistoriallista merkitystä. ELY-keskuksen mukaan rakennus saattaa olla rakennusperinnön suojelusta annetun lain tarkoittama suojelukohde.

Rakennuksen purkaminen sekä julkisivujen, rungon ja rakenteiden muuttaminen ovat kiellettyjä. Sisätiloissa kielto koskee alkuperäisenä säilynyttä tilajakoa ja porraskäyntejä sekä kiinteää sisustusta, jota ovat vanhat väliovet listoineen ja metallinen lattiaralli. Rakennuksen säilymistä edistäviä toimenpiteitä saa tehdä.

Lautakunnalle esitetään, että ELY-keskuksen päätös merkitään tiedoksi.

Kokouksen esityslista netissä: http://ah.turku.fi/ksylk/2017/