Tämän vuoden puun päivän teemana on ’Puun toinen elämä’. Kaupungin taimistolla kasvatetun tammen istuttivat Tuomaanpuistoon kuvataiteilija Juha Welling ja Turun ammattikorkeakoulun muotoilun opettaja Hannu Parkkamäki. Puun päivää vietetään vuosittain Vesan päivänä 27. syyskuuta.

Kaupunkipuut ovat osa Turun identiteettiä

 • Turussa on yli katu- ja puistopuita noin 34 000 
 • Kaupungissa kasvaa kaikkiaan yli 250 puulajia ja -lajiketta
 • Kaupunkipuista pidetään huolellista puurekisteriä ja puiden kasvualustoja on kehitetty entistä paremmin paikallisiin olosuhteisiin sopiviksi
 • Turun kaupunkipuulinjauksen päätavoitteena on tietämyksen lisääminen sekä puiden hyvinvoinnin ja arvojen turvaaminen.
 • Erityistä huomiota kiinnitetään tulevaisuuden haasteisiin ilmastonmuutoksen ja uusien tauti- ja tuholaisuhkakuvien myötä 
 • Uusien puulajien ja -lajikkeiden käyttöä aiotaan systemaattisesti lisätä
 • Suomessa Turku on suunnan näyttäjä kaupunkipuiden saralla. Tämän ansiosta Turku valittiin Euroopan puiden pääkaupungiksi vuonna 2011.

Kaupunki haluaa kiinnittää huomiota puistoista ja katujen varsilta kaadettujen puiden puuaineksen jatkohyödyntämiseen. Puun päivän teemaksi valittiin ’Puun toinen elämä’, koska halutaan tuoda esille kaupunkipuiden laajaa käyttöarvoa muun muassa erilaisina kalusteina ja ympäristötaiteena.

Puun päivän puu on tänä vuonna tammi ja se istutettiin Tuomaanpuistoon 27.9. Tammi on kasvatettu kaupungin omalla taimistolla.

Tammi istutettiin Tuomaanpuiston Kasarminkadun ja Arwidssoninkadun risteyksen tuntumassa olevaan kulmaan lähelle tsaarinpoppelista tehtyä ympäristötaideteosta. Viime kesänä ympäristötaiteilija Juha Welling muokkasi myrskyn runtelemasta tsaarinpoppelista kuun muotoisen teoksen. Tuomaanpuiston poppeli oli suuri ja tunnettu, joten oli puun arvon mukaista tehdä sitä vielä taideteos.

Turun Ammattikorkeakoulussa jalostetaan kaupungin kaatamia puita. Puuaineksen jatkohyödyntämiseen erikoistunut muotoiluopettaja Hannu Parkkamäki korostaa esteettisyyden lisäksi käytännöllisyyden ja toiminnalllisuuden huomioon ottamista. Jokainen tuote on uniikki.

-Turulla on harvinaisen arvokas kaupunkipuusto joten on tärkeää löytää materiaalin arvolle sopivaa jatkokäyttöä, toteaa Parkkamäki.

Juha Welling ja Hannu Parkkamäki istuttavat uutta tammea Tuomaanpuistoon. Taustalla vanhan tsaarinpoppelin uusi elämä ympäristötaideteoksena. Istutuksessa mukana  kaupungin puuasiantuntija Aki Männistö.

Puun päivän taustaa

 • Puun päivän taustalla vaikuttaa Tree Day Yhdysvalloista, josta tapa levisi Suomeen.
 • Puun päivää alettiin viettää Suomessa vuonna 2004.
 • Turussa Puun päivää vietettiin ensimmäisen kerran vuonna 2007.
 • Puu antaa näkösuojaa ja suojaa liialta auringon paahteelta viilentäen kaupunkien ilmaa. Puut viilentävät jopa katujen asfalttipintoja pidentäen katupinnoitteiden ikää.
 • Talvisin etenkin kylmiltä pohjoistuulilta suojaava puusto vähentää talojen lämmitystarvetta.
 • Suuri puu tuottaa vuodessa happea kahden ihmisen tarpeisiin.
 • Puut sitovat katupölyä ja ilman epäpuhtauksia.
 • Viihtyisät, suurikokoisia puita kasvavat kaupungit houkuttelevat turisteja ja sijoittajia.
 • Puiden istuttaminen on yksi kustannustehokkaimmista keinoista hidastaa ilmastonmuutosta.
 • Jatkuvilla puiden istutuksilla varmistetaan, että myös tulevien sukupolvien Turku on vihreä.