Turku Energian tontti ja Hirvensalon osayleiskaava lautakunnan käsittelyssä.

Luonnosvaiheen havainnekuva Sigge Arkkitehdit Oy

 

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 10.10. Kokouksessa käsitellään mm. seuraavia uusia asioita.

Hirvensalon osayleiskaavaehdotus

Osayleiskaavassa osoitetaan aluevaraukset 15 000 uudelle asukkaalle Hirvensalossa. Asumiselle varattavat alueet laajentavat saaren kaupunkirakennetta länteen päin Tammistontien ja Kukolantien sekä Pikisaarentien-Särkilahdentien suunnilla. Uusia aluekokonaisuuksia varataan Maunulan-Rauhaniemen alueelta, Uittamonsillalle johtavan kadun varrelta sekä pohjoisosasta Syvälahden selänteen alueelta ja Latokarin-Lauttarannan alueelta.

Uittamonsillan lisäksi yhteyksiä mantereelle parannetaan myös uudella kevyen liikenteen sillalla Lauttarannasta Korppolaismäkeen.

Kaavaehdotuksen asettamisesta julkisesti nähtäville päättää kaupunginhallitus. Lautakunnalle esitetään, että osayleiskaavaehdotus viedään kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Asemakaavanmuutosehdotus "Turku Energia"

Asemakaavanmuutos koskee Turku Energian käytössä olevaa aluetta Linnankadun ja Amiraalistonkadun välissä. Kaavassa osoitetaan rakennusoikeutta uudisrakennuksille 22 580 neliömetriä, mikä on hieman enemmän kuin luonnosvaiheessa.

Alueelta puretaan Turku Energian konttori-, kunnossapito-, sähkötuotanto sekä ruokahuoltorakennukset. Lisäksi raitiovaunuhallien vierestä Amiraalistonkadun puolelta puretaan vanha matala rakennus.

Kaupunkikuvallisesti ja teollisuushistoriallisesti arvokkaina rakennuksina säilytetään voimalarakennukset Linnankadun varrella ja myös pieni tornimainen rakennus turbiinihallin ja hallintorakennuksen välissä. Myös raitiovaunuhallit suojellaan. Turbiinihallin yläpuolelle esitetään kaksikerroksista uudisosa.

Lautakunnalle esitetään, että ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville. Lopullisesti asemakaavan muuttamisesta päättää kaupunginvaltuusto.

Asemakaavanmuutosluonnos "Helsinginkadun kaari"

Asemakaavanmuutoksella mahdollistetaan uusien asuinkerrostalojen rakentaminen ja pyöräilyväylän parantaminen Helsinginkadun, Lonttistentien ja Ketarantien rajaamalla alueella. Uusia asukkaita alueelle tulee noin 600. Tällä hetkellä alueella on teollisuus- ja varastorakennuksia.

Turun museokeskuksen mukaan korttelissa ei ole suojeltavia rakennuksia. Ketarantiellä sijaitsee kuitenkin vuonna 1890 valmistunut entinen Yrjö Ståhlbergin rauta- ja peltisepänliike, joka pitää dokumentoida ennen purkamista.

Lautakunnalle esitetään, että luonnos hyväksytään laadittavan asemakaavamuutoksen pohjaksi.

Asemakaavanmuutosluonnos Yliopistonkatu 5

Asemakaavanmuutoksella mahdollistetaan täydennysrakentaminen As Oy Yliopistonkatu 5 tontille ja osalle Yliopistonkadun katualuetta. Alueen rakennusoikeus kasvaa yhteensä 4125 k-m2. 

Aninkaistenkadun ja Yliopistonkadun kulmassa sijaitsevan As Oy Montanan osalta asemakaava päivitetään rakennus- ja kulttuurihistoriallisten arvojen osalta ja samalla tutkitaan ullakkorakentamisen mahdollistamista.

Lautakunnalle esitetään, että luonnos hyväksytään laadittavan asemakaavan pohjaksi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma "Hiidenvartti"

Suunnittelualue sijaitsee Kärsämäessä Hiidenvartin teollisuusalueella lähellä Leaf Areenaa ja Munttismäen pientaloaluetta. Asemakaavanmuutoksella tutkitaan asuinkerrostalojen sijoittamista alueelle. Alueen maanvuokraaja on esittänyt kuuden nelikerroksisen ja yhden kuusikerroksisen asuinrakennuksen sijoittamista tontille.

Kaavaa valmistellaan vaikutuksiltaan merkittävänä ja sen hyväksyy kaupunginvaltuusto. Lautakunnalle esitetään, että osallistumis- ja arviointisuunnitelma merkitään tiedoksi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma "Rauhankatu 19-21"

Kaavanmuutoksen tavoitteena on täydennysrakentamisen mahdollistaminen Rauhankadulla sijaitsevalla asuinkerrostalotontilla ja suojelutarpeen tutkiminen läheisillä puutalotonteilla. Suunnittelualue sijaitsee ydinkeskustan laidalla Rauhankadun ja Puistokadun risteyksessä Port Arthurin puutaloalueen ja Mikaelinkirkon vieressä.

Kaavanmuutosaloitteen tehnyt maanomistaja on esittänyt, että Rauhankatu 19-21 tontille rakennettaisiin kaksi uutta asuinkerrostaloa, joista toinen sijaitsisi Sairashuoneenkadun varrella ja toinen Puistokadun varrella. Puutalotontit on otettu mukaan kaavanmuutokseen kaupungin aloitteesta suojelutarpeen selvittämiseksi.

Lautakunnalle esitetään, että osallistumis- ja arviointisuunnitelma merkitään tiedoksi.

Kokouksen esityslista netissä: http://ah.turku.fi/ksylk/2017/