Kirjekyselyn saavat 2200 satunnaisesti valittua turkulaista viikon 41 aikana (9. - 13.10.). Tulokset antavat tietoa kaupungin palvelujen kehitystarpeista.

Turun kaupunki haluaa kehittää palvelujaan ja tässä tehtävässä asukkailta säännöllisesti kerättävä palaute on ensiarvoisen tärkeää. Tähän liittyen 2200 satunnaisesti valittua turkulaista saa viikolla 41 (9. - 13.10) vastattavakseen kirjekyselyn, jossa arvioidaan mm. sosiaali- ja terveyspalveluja, katujen hoitoa ja koulupalveluja.

Kyselyn tulokset antavat suuntaviivoja sille, missä asioissa Turussa on eniten parannettavaa ja toisaalta mitkä asiat toimivat hyvin. Tulosten perusteella Turun kaupunki pystyy kehittämään toimintaansa paremmin asukkaiden tarpeita vastaaviksi.

Tutkimuksesta tehdään tilastollinen raportti eikä yksittäisen vastaajan mielipide tule missään vaiheessa näkyviin. Vastanneiden kesken arvotaan 100 euron arvoinen lahjakortti sekä lippuja Turun kaupungin liikuntapaikkoihin sekä kulttuuritapahtumiin ja kulttuurikohteisiin.

Tutkimuksen toteuttaa Suomen Kuntaliiton omistaman Finnish Consulting Group Oy.