Turun kaupungin ja samalla koko Suomen ensimmäinen ”työelämälehtori” eli työelämäprojektipäällikkö Matti Raho aloittaa työnsä maanantaina 16.10.2017 Turun kaupungin sivistystoimialalla. Työelämälehtori tulee vastaamaan eri kouluasteiden työelämäyhteistyön ja siihen liittyvän opetuksen kehittämisestä.

Työelämälehtorin tehtäviin kuuluu koulun ja työelämän välisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön kehittäminen, mutta ennen kaikkea oppilaiden ja opiskelijoiden innostaminen perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa teknologia-alojen, matematiikan ja luonnontieteiden opiskeluun.

– Työ on jatkoa sille, mitä olen aiemmassa työssäni tehnyt. Olen viimeiset 1,5 vuotta ollut mukana VetoVoima-hankkeessa, jossa kannustetaan nuoria hakeutumaan kone-ja tuotantotekniikan alalle. Tulokset ovat olleet hyvät, Raho kertoo.

Haluan, että nuoret saisivat enemmän tietoa tekniikan alan yrityksistä.

Tehtävänä on avata oppilaille eri ammattien osaamistarpeita ja auttaa mahdollisesti ainevalinnoissa.

– Haluan, että nuoret saisivat enemmän tietoa tekniikan alan yrityksistä. Työtehtävät ovat monesti todella mielenkiintoisia ja haastavia. Siksi yritykset on saatava kertomaan suoraan nuorille työn mielekkyydestä. Myös alalla jo opiskelevat nuoret täytyy saada mukaan kertomaan opiskelustaan, Raho kaavailee.

Työelämälehtori yksi ratkaisu tulevaisuuden osaamistarpeisiin

Työelämälehtori ja Turun koulujen opettajat suunnittelevat yhdessä sisältöä ja toimintatapoja. Mukana ovat peruskouluista yläkoulut ja toiselta asteelta lukiot. Toiveena on, että yhä useampi nuori valitsee opintoihinsa laajat määrät matematiikkaa ja fysiikkaa.

– Yhteistyö koulujen ja yritysten välillä tulee olemaan tärkeää. Aion vierailla paljon kouluissa ja yrityksissä. Opinto-ohjaajat, opettajat ja rehtorit oppilaiden ja opiskelijoiden lisäksi ovat tärkeitä sidosryhmiä, Raho täsmentää.

Työelämälehtorin rekrytoinnilla Turun kaupungin sivistystoimiala haluaa vahvistaa teknologian ja luonnontieteiden osaamista laajasti eri kouluasteilla sekä vastata alueen kasvavan teollisuuden tulevaisuuden osaajatarpeisiin. Uudella työskentelymallilla on alueen teollisuuden ja työmarkkinajärjestöjen tuki.