Turun visiotyöryhmän raportti ”Keskustavisio 2050” julkistettiin elokuun puolivälissä ja nyt aiheesta on valmistunut korkeatasoinen kirja.

Turun visiotyöryhmän raportti ”Keskustavisio 2050” julkistettiin elokuun puolivälissä ja nyt aiheesta on valmistunut korkeatasoinen kirja. Tuore englanninkielinen teos luovutettiin kaupunginjohtaja Aleksi Randellille kaupungintalolla 18.10.2017. Kirjan luovutti Visiotyöryhmän puheenjohtaja Markku Wilenius. Uusi kirja pohjautuu aiemmin julkaistun raporttiin aineistoon ja se on kaikkien tutustuttavissa e-kirjana.

Kaupungin keskustan kehittäminen on yksi Turun kaupungin kärkihankkeista. Visiotyön pohjana on Turku 2029 -kaupunkistrategiaan kirjatut keskustan kehittämistä koskevat painopisteet.

Hankkeen tavoitteisiin kuului laatia kunnianhimoinen visio keskustan elinvoiman ja vetovoiman vahvistamiseksi sekä konkreettinen näkemys toimenpiteistä ja vaiheista, joilla vision mukainen tila keskustan kehittämisessä saavutetaan.

Kaupunginhallituksen asettamaa monialaista visiotyöryhmää on johtanut tulevaisuudentutkimuksen professori Markku Wilenius. Visioryhmän ajatuksia on kehittänyt visuaaliseen hahmoon arkkitehti Eero Lundén toimistoineen. Työn tukena ovat olleet kaikille avoimet Turku Future Forum -yleisötilaisuudet.

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell vastaanotti keskustavision kirjana työryhmän puheenjohtaja Markku Wileniukselta.