Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt kaikille hakemuksen jättäneille Turun lukioille erityistehtävän. Päätös on tunnustus Turun kaupungin lukioiden pitkään jatkuneelle panostukselle lukiokoulutuksen kehittämiseksi. Turun lukioissa tarjotaan erityistehtävinä musiikki-, urheilu-, ICT-, ilmaisutaito- ja luonnontiedepainotteista opetusta.

Turun lukioiden erityistehtävät:

  • Puolalanmäen lukio, musiikkipainotteinen opetus
  • Kerttulin lukio, urheilupainotteinen opetus
  • Kerttulin lukio, ICT-painotteinen opetus
  • Turun klassillinen lukio, ilmaisutaitopainotteinen opetus
  • Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio, luonnontiedepainotteinen opetus

Päätökset tehtiin koulutuksen järjestäjien keväällä toimittamien hakemusten perusteella. Hakemuksia jätettiin 131 kappaletta. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI teki hakemuksista arviot, joissa se tarkasteli koulutuksen järjestäjän edellytyksiä toteuttaa erityistä koulutustehtävää. Arvioiden perusteella opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä teki esitykset myönnettävistä erityisistä koulutustehtävistä ja valtakunnallisista kehittämistehtävistä.

Lukion erityinen koulutustehtävä tarkoittaa opetusta, jossa olennaisessa määrin painotetaan yhtä tai useampaa oppiainetta tai opintokokonaisuutta ja voidaan poiketa lukiokoulutusta koskevista säännöksistä ja määräyksistä.

Lisäksi uudistuksella erityisen koulutustehtävän lukioiden rahoitus vakiinnutetaan niin, että se on jatkossa aina 1,57 prosenttia lukiokoulutuksen kokonaisrahoituksesta. Rahoitus pysyy noin 11 miljoonassa eurossa, joka vastaa nykytasoa.

Nyt erityistehtävän saaneet Turun lukiot toteuttivat jo tätä ennen saamaansa tehtävää. Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti kuitenkin laittaa kaikki luvat valtakunnallisesti haettaviksi. Turun lukiot osoittivat haussa opetuksensa olevan korkeaa valtakunnallista tasoa.

– Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös on tunnustus Turun kaupungin lukioiden pitkään jatkuneelle panostukselle lukiokoulutuksen kehittämiseksi. Lukioilla on lukuisia yhteistyöjärjestelyjä korkeakoulujen ja yritysten kanssa ja nyt näitä voidaan kehittää hyvillä mielen jatkossakin. Turku on myös laaja alueellinen lukiokoulutuksen järjestäjä, joka pystyy tarjoamaan erityisosaamista myös naapurikuntien opiskelijoille, toteaa lukiokoulutuksen palvelualuejohtaja Esko Heikkonen.

Lisätietoa:

Opetus- ja kulttuuriministeriö: Koonti erityisistä koulutustehtävistä 1.8.2018 lukien

Turun lukiot ja erityislinjat