Fasaanikadun asemakaavan luonnos

Turun kaupungin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 7.11. Kokouksessa käsitellään mm. seuraavia uusia asioita.

Asemakaavanmuutosluonnos "Tyyssija"

Asemakaavanmuutoksen tavoitteena on opiskelijoiden tarvitsemien palvelujen kehittäminen Ylioppilaskylän alueella sekä opiskelija-asuntojen rakentaminen. Alueelle osoitetaan rakennusoikeutta 10000 k-m2 noin 210 asukkaalle.

Kaava-alue sijaitsee ylioppilaskylän länsiosassa ja se rajautuu Inspehtorinkatuun ja opiskelija-asuntokortteleihin. Alueella on tällä hetkellä Turun ylioppilaskyläsäätiön hallintorakennus, lähikauppa ja pubi sekä pysäköintialuetta.

Kaavaluonnos on laadittu aikaisemmin tänä vuonna järjestetyn arkkitehtuurikutsukilpailun voittajatyön pohjalta. Kortteli on osoitettu opiskelija-asumiseen sekä liike- ja toimistorakentamiseen.

Lautakunnalle esitetään, että luonnos hyväksytään laadittavan asemakaavan pohjaksi.

Asemakaavaluonnos ”Karhunahde”, Haarla

Asemakaavalla mahdollistetaan n. 200 asukkaan pientaloalue Friskalan ja Maunulan väliselle alueelle Hirvensalossa. Rakentaminen jatkaa olemassa olevia verkostoja Maunulantieltä. Suunnittelualueesta pientaloasumiseen osoitetaan korttelialueita 34 %, virkistykseen 62 % ja katualueiksi 4 %.

Lautakunnalle esitetään, että luonnos hyväksytään laadittavan asemakaavaehdotuksen pohjaksi. Tavoitteena on, että kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot ja ehdotus asetetaan nähtäville keväällä 2018.

Asemakaavanmuutosluonnos "Fasaaninkatu"

Asemakaavanmuutoksella mahdollistetaan 6- ja 7 -kerroksisten asuin-, liike- ja toimistorakennusten rakentaminen Littoistentien varteen alueelle, jossa tällä hetkellä sijaitsee Pääskyvuoren liikekeskus. Alueella tällä hetkellä olevat liike- ja asuntokerrostalo sekä kioskirakennus puretaan.

Rakennusoikeutta alueelle osoitetaan yhteensä 8750 k-m2, mikä on kolminkertainen määrä nykyiseen verrattuna. Alueen uudeksi väestömääräksi arvioidaan noin 200 asukasta.

Alueella toimii tällä hetkellä päiväkoti, ja myös uudessa kaavassa on osoitettu rakennusoikeutta päiväkodille.

Lautakunnalle esitetään, että luonnos hyväksytään laadittavan asemakaavan pohjaksi.

Kokouksen esityslista netissä: http://ah.turku.fi/ksylk/2017/