Kielistä kiinnostuneille on paljon mahdollisuuksia jo peruskoulutasolla. Tarjolla on niin kielikylpy-luokkia kuin vapaaehtoista kielten opiskelua. Kielikylpyluokan ja vapaaehtoisten kielikerhojen lisäksi kaikissa peruskouluissa on mahdollisuus valita ylimääräinen A2-kieli 4. luokalla.

Tänä syksynä vapaaehtoisen ruotsin valitsivat 197 neljäsluokkalaista. Opinnot eivät juuri eroa 6. luokalla alkavan B-ruotsin opiskelusta.

– Tehtäviä ja toistoa on enemmän. Opetuksessa käytetään myös pelejä, loruja ja lauluja, kertoo lehtori Mervi Kylä-Liuhala.

Ruotsin kieli tulee kaikille koululaisille peruskoulun 6. luokalla, mutta yläkouluikää lähestyvillä on elämässään niin paljon muutakin meneillään, joten Kylä-Liuhalan mielestä ei olisi pahitteeksi, vaikka kaikki aloittaisivat ruotsin opiskelun jo 4. luokalla.

– Suurelle osalle oppilaista muodostuu jostakin syystä negatiivinen asenne ruotsin opiskelua kohtaan jo ennen kuin he ovat sen opiskelun edes aloittaneet. A-ruotsin valinneilla ei ole tällaisia negatiivisia käsityksiä, eikä kielteistä asennetta.

10–11-vuotiaat oppivat ja omaksuvat helposti uuden kielen sanastoa ja rakenteita.

Mervi Kylä-Liuhala

– Olen yllättynyt, kuinka helposti 10–11-vuotiaat oppivat ja omaksuvat uuden kielen sanastoa ja rakenteita. He oppivat paljon helpommin ja nopeammin kuin 6- ja 7-luokkalaiset.

Kylä-Liuhalalla on pitkä kokemus sekä lukion että peruskoulun puolelta ruotsin kielen opetuksesta. Hänen havaintonsa mukaan 9. luokan keväällä A-ruotsia opiskelleiden oppilaiden taitotaso on merkittävästi parempi kuin B-ruotsia opiskelleiden.

– Näin ollen A-ruotsia opiskelleiden oppilaiden valmiudet esimerkiksi lukio-opiskeluun ovat merkittävästi paremmat.

Kielikylpyyn jo viisivuotiaana

Kielikylvyn nuoret aloittavat pääsääntöisesti viisivuotiaina Kerttulin päiväkodissa. Tämän jälkeen he käyvät kielikylpyluokkaa yhdeksänteen luokkaan asti.

Kielikylpyily aloitetaan leikkien ja laulaen. Alakoulun kahden ensimmäisen vuoden kaikki oppiaineet opiskellaan ruotsiksi. Kielikylpyluokkaa käyvä oppii siis lukemaan ja kirjoittamaan ensin ruotsiksi. Ylemmillä luokilla suomenkielisten tuntien osuus kasvaa. Uuden OPSin mukaan kielikylpykielen osuus on luokilla 5-9 oltava keskimäärin 50 prosenttia tunneista.

Myöhemmin monet opiskelevat Åbo Akademissa tai muissa Pohjoismaisissa yliopistoissa.

Lars Nyberg

– Kielikylpyluokan valitseminen ei vaikuta teknisesti jatko-opintoihin, mutta osa oppilaista valitsee ruotsinkielisen toisen asteen koulun muun muassa Katedralskolanin. Myöhemmin monet opiskelevat Åbo Akademissa tai muissa Pohjoismaisissa yliopistoissa, Tvt- ja Av-vastaava Lars Nyberg Luostarivuoren koulusta kertoo.

– Meillä on yksilinjainen kylpy, eli yksi luokka per vuosiluokka, paitsi kahdeksannella luokalla, joita on kaksi.

Kielikylpyluokalle hakeminen tapahtuu kouluun ilmoittautumisen yhteydessä Wilman kautta. Esiopetus ja 5-vuotiaiden kielikylpyryhmä ovat Kerttulin päivähoitoyksikössä. Hakumenettelyssä etusijalla ovat kielikylpypäiväkodissa ja -esikoulussa olleet oppilaat.

Ruotsin kielikylpyluokat toimivat Luostarivuoren koulussa luokilla 1-6 Martin yksikössä ja luokilla 7-9 Luostarivuoren yksikössä.