Teemakurssien avulla opiskelijat voivat osoittaa kykynsä ja motivaationsa opiskella korkeakoulussa. Ne tarjoavat myös entistä joustavampia polkuja jatko-opintoihin.

Kuva: MerilukioTEKO-kurssilaisia tutustumassa ja kuvaamassa videota Meyerin telakalla.

Turun kaupungin lukioissa toteutetaan tänä lukuvuonna työelämälähtöisiä lukiokursseja ja projekteja yhteistyössä yritysten ja korkeakoulujen kanssa.

–  Opettajille on annettu yhdessä opiskelijoiden kanssa vapaat kädet ideoida kurssien sisältöjä ja toteutustapoja. Ainoa reunaehto on, että ne lisäävät lukiolaisten ja heidän opettajiensa tietoa jatko-opintojen ja työelämän vaatimuksista, kuvailee projektipäällikkö Jaana Kilpinen Turun kaupungin sivistystoimialalta.

Opiskelijat voivat osoittaa kykynsä ja motivaationsa opiskella korkeakoulussa.

Työelämän lisäksi Turun seudulla kehittämistyössä ovat mukana myös Turun yliopisto ja Turun Ammattikorkeakoulu. Korkeakouluissa työn alla on uudenlaisten lukion teemakurssien kehittäminen yhteistyössä lukio-opettajien kanssa.

– Teemakurssien avulla opiskelijat voivat osoittaa kykynsä ja motivaationsa opiskella korkeakoulussa. Ne tarjoavat myös entistä joustavampia polkuja jatko-opintoihin, Kilpinen kertoo.

Uusia työelämälähtöisiä kursseja Turun lukioissa lukuvuonna 2017–2018:

 • NOT – Tähtitiedettä Tuorlassa 29.11.2017 – 26.1.2018 Kurssilla etäkäytetään yhteispohjoismaista NOT-teleskooppia (Nordic Optical Telescope) Tuorlasta käsin. Yhteistyö Turun Yliopiston fysiikan ja tähtitieteen laitoksen kanssa avaa näkökulmia nykytähtitieteen tutkimukseen. Tuorlan observatoriolla pidettävään ja Turun lukio-opiskelijoiden tutoroimalle kurssille tulee lukio-opiskelijoita ympäri Suomea.
   
 • Digiterveys 6.2. – 27.3.2018 Kurssilla tutkitaan ja kartoitetaan hyvinvointi- ja terveysteknologian mahdollisuuksia, hyötyjä ja uhkia laajasti eri näkökulmista. Yhteistyötä tehdään alueen terveysteknologia yritysten ja oppilaitosten kanssa.
   
 • Biokemia 9.4. –1.6.2018: Kurssilla integroidaan biologiaa ja kemiaa yhteistyössä Turun Yliopiston biokemian laitoksen kanssa. Tarkoitus on tutkia ilmiöitä biokemian näkökulmasta ja avartaa näkemyksiä biotieteiden monimuotoiseen työelämäkenttään ja lukuisiin jatko-opintomahdollisuuksiin.
   
 • GIS 9.4.– 1.6.2018 Kurssilla opitaan paikkatietoa yhteistyössä Helsingin ja Turun Yliopiston maantieteen ja geotieteiden laitosten sekä alueen paikkatieto-yritysten kanssa. Kurssilla harjoitellaan Drone 3D-kuvausta, osallistutaan Mapathoniin sekä tehdään paikkatietoharjoituksia.
   
 • Energiaa Auringosta 9.4. – 1.6.2018 Kurssilla integroidaan fysiikkaa ja maantiedettä sekä perehdytään uusiutuviin energialähteisiin. Tavoitteena on saada TSYKin katolle aurinkopaneelit, joiden tuottoa voidaan seurata reaaliajassa. Kurssilla tehdään yhteistyötä mm. Turku Energian ja AMK:n Solar Labin kanssa. Opiskelijoiden on tarkoitus myös rakentaa kurssin aikana itselleen aurinkoenergialla toimiva puhelinlaturi.
   
 • Uusmedia 9.4. – 1.6.2018 kurssilla käsitellään digitaalisen viestinnän osa-alueita. Kurssin aiheita ovat muun muassa nettiturvallisuus, digitaalisen median kriittinen lukutaito, blogien ja vlogien analyysi, klikkiuutisen tarkastelu sekä videotyöhakemuksen tekeminen. Kurssityönä tehdään vlogeja ja blogeja kevään 2018 LukioTEKO-kursseista.

Taustalla LukioTEKO-hanke

Työelämälähtöisempää lukiokoulutusta kehitetään vuosina 2016–2018 LukioTEKO – Lukion työelämäyhteistyön kehittäminen -hankkeessa, jossa ovat mukana Turun, Tampereen, Vaasan ja Kaarinan kaupunkien lukiokoulutukset, Turun yliopisto ja Turun ammattikorkeakoulu. Hanketta hallinnoi Turun kaupungin sivistystoimiala ja sitä rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja toteuttajaorganisaatiot.

Lisätietoa:

www.koulutustakuu.fi/hankkeet/lukioteko

www.koulutustakuu.fi/lukiotekoblogi