Lähes sata purjealusta yhteen kerännyt The Tall Ships Races -purjelaivatapahtuma kulki kesällä 2017 pitkin Itämeren satamia. Turku oli jälleen kerran yksi isäntäsatamista ja keräsi ennätysyleisön. Samalla alueen talous koki merkittävän piristysruiskeen.

Lähes sata suurta purjelaivaa lähti Turun Aurajoesta kohti Klaipedaa heinäkuun lopulla. Turulla oli takanaan vuoden suurin yleisötapahtuma. Edellisten neljän päivän aikana The Tall Ships Races -tapahtumassa oli vieraillut yhteensä 544 000 kävijää, joka on viidennen kerran tapahtuman isäntäsataman olleen Turun uusi ennätys.

The Tall Ships Races -tapahtuma antoi Turulle mahdollisuuden profiloitua hyväntuulisena, osaavana tapahtumaisäntänä ja ympäristöystävällisenä merikaupunkina. Tapahtuman jälkeen tehty kyselytutkimus vierailijoiden rahankäytöstä osoittaa, että suurtapahtumilla on järjestäjäkaupungeilleen myös merkittävä taloudellinen merkitys. Tapahtuman talousvaikutus Turun alueelle oli yhteensä 27 - 30 miljoonaa euroa.

Riippumattoman tutkimusyrityksen tekemän kävijätutkimuksen mukaan Turun tapahtumassa käyneistä vastaajista 97 % piti tapahtumaa melko tai erittäin hyvänä ja 96 % heistä suosittelisi tapahtumaa muille. Parhaimmat arvosanat kävijät antoivat tunnelmalle, tapahtuma-alueille ja turvallisuudelle sekä järjestyksenvalvonnalle.

Kyselyyn vastasi kaikkiaan yli 1 100 henkilöä. Satunnaisotokseen perustuneen kyselyyn vastaajista vain 52 % asui Turussa, loput muualla Suomessa. Tämä osoittaa, että The Tall Ships Races kiinnostaa poikkeuksellisen laajasti ympäri Suomen ja tapahtumaan ollaan valmiita matkustamaan oman alueen ulkopuolelta. Tämä korreloi suoraan myös Turun alueen palvelutarjonnan laajaan kysyntään.

Kokonaisbudjetin kannalta yhteistyökumppaneiden kanssa tehdyt sponsorointisopimukset ovat avainasemassa. Valtakunnallisia sopimuksia allekirjoitettiin 21 ja paikallisia 35 kappaletta. Sopimusten yhteisarvo oli 1,42 miljoonaa euroa, josta suora rahallinen tuki oli 415 000 euroa ja barter-sopimusten osuus 520 000 euroa. Loppuosa koostui lähinnä myyntipaikkatuotoista ja ravintolaprovisioista. Tapahtuman aikana jokirantojen varsilla oli noin 320 myyntipaikkaa. Turun kaupungin budjetti tapahtuman osalta oli 655 000 euroa.

Kokemus järjestäjänä auttoi toteutuksessa

Turusta tuli tämän tapahtuman myötä eniten Itämeren alueella The Tall Ships Races -isännyyksiä saanut kaupunki. Turku on kokemuksensa kautta pystynyt kehittämään purjelaivatapahtuman tarvitsemat satamapalvelut, ohjelmakonseptin, miehistöpalvelut sekä tapahtuman yleisölle ja yrityssektorille tarjoamat mahdollisuudet huippuunsa. Tämä on huomattu myös kansainvälisesti ja Turkua on pyydetty esittelemään toimintakonseptiaan myös muualla. 

Turun ainutlaatuinen tunnelma syntyy siitä, että alukset voidaan tuoda aivan kaupungin keskustaan asti. Kaikki alukset kiinnittyvät hyvin pienelle alueelle kaupunkia halkovan Aurajoen molemmin puolin, joten palvelut löytyvät läheltä ja tapahtuman tunnelma on tiivis.

Jokirannan kehitys muuttaa merkittävästi kaupunkikuvaa

Turun isännöidessä tapahtumaa ensimmäisen kerran vuonna 1996 Aurajoen rannat näyttivät hyvin erilaisilta kuin tänään. Alueella vuosisatoja vaikuttanut telakkateollisuus oli muuttanut uudelle telakka-alueelle ja jokirannat olivat jääneet joutomaaksi. Rantojen kunnostus asuin- ja virkistyskäyttöön on sen jälkeen toteutettu laajasti ja yleisömassat jakautuivat ensi kertaa tasaisesti joen kummallekin puolelle.

Aurajoen rantojen kehitys jatkuu edelleen, josta esimerkkinä joen itärannalle parhaillaan nousevat merelliset asuinalueet ja promenadit. Samanaikaisesti joen länsirannalle Turun linnan naapurustoon nousee puutalovaltainen, moderni asuinalue ja läheiselle Kakolan vankila-alueelle mittava uudisrakennuskokonaisuus. Nämä hankkeet siirtävät valmistuessaan keskustan painopistettä Aurajoen alajuoksun ja meren suuntaan. Turusta tulee aiempaakin enemmän merikaupunki.

Sosiaalisen median kanavat viestinnän kärjessä

Turkuun akkreditoitui 120 toimittajaa. Mukana olivat kaikki Suomen merkittävimmät kansalliset mediatahot sekä veneilyyn erikoistuneet mediat. Kansainvälisiä toimittajia saapui muun muassa Englannista, Saksasta, Venäjältä, Ruotsista ja Etelä-Koreasta.

Turun tapahtuma näkyi ja kuului ennakkoon valtakunnallisesti tv:ssä, radiokanavilla ja lehtimainoksissa. Lisäksi Internet-sivut antoivat ajankohtaista tietoa kolmella kielellä.

Sosiaalisen median kanaviin panostettiin erityisesti ja se näkyi myös niiden suosiossa. Tapahtuman Facebook-sivut rikkoivat 20 000 tykkääjän rajan ja kaikkiaan sivu tavoitti päivityksillään tapahtumaviikon aikana huimat 800 000 käyttäjää. Tapahtuman omien kanavien lisäksi Turun kaupungin Facebook, Twitter ja Instagram -kanavissa tehdyt päivitykset tavoittivat kymmeniä tuhansia käyttäjiä. Saavutetun medianäkyvyyden rahallinen kokonaisarvo oli 1,17 miljoonaa euroa.

Teksti: Jarkko Virtanen
Kuva: Olli Sulin

Asiasanat: